Marszałkowie województw apelują o skuteczne finansowanie TVP

Apel do parlamentu o pilne przyjęcie rozwiązań prawnych na trwałe wspierających media publiczne i poparcie działań na rzecz ich stabilnego i bezpiecznego rozwoju ponowił w piątek 7 lutego br. Konwent Marszałków Województw RP. Wiąże się to z niezwykle pilną – dodali marszałkowie – potrzebą trwałego unormowania ich finansowania.

„Rozumiejąc obecną, trudną sytuację ekonomiczną Telewizji Polskiej – zaznaczono w oświadczeniu podpisanym przez jego przewodniczącego Adama Jarubasa, a przyjętym na koniec spotkania marszałków w Kielcach – Konwent wspiera też działania na rzecz rozszerzenia możliwości ubiegania się przez Oddziały Terenowe TVP S.A. o dodatkowe ich finansowanie w ramach unijnych funduszy w nowej perspektywie na lata 2014-2020”.

Marszałkowie wyrażają przy tym przekonanie, że silna telewizja regionalna da możliwości do tworzenia i rozwoju szerokiego forum debaty publicznej o najważniejszych problemach regionów Polski, służy budowaniu więzów tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez rozwijanie świadomości wspólnego dziedzictwa, tradycji a także wspólnych idei, aspiracji i osiągnięć.

Konwent Marszałków RP zaznacza, że z uznaniem przyjął inicjatywę Zarządu TVP S.A. budowy TVP Regionalnej – całodobowego programu realizowanego siłami 16 oddziałów terenowych. To przełomowe wydarzenie w procesie odbudowy oczekiwanej, silnej pozycji oddziałów regionalnych i tworzonego przez nie programu. Konwent ma też nadzieję, że oczekiwana stabilizacja finansowania mediów publicznych pozwoli na rozpoczęcie procesu zwiększania udziału w emisji samodzielnych anten regionalnych.

Marszałkowie zwracają też uwagę, że konieczne jest zapewnienie dostępu do oferty programowej regionalnych ośrodków telewizji publicznej mieszkańcom regionów korzystających z innych możliwości dostępu do sygnału telewizyjnego niż nadajniki naziemne, w tym poprzez telewizje kablowe i satelitarne. W wielu przypadkach operatorzy nie realizują obowiązku ustawowego zapewnienia dostępu odbiorcom do programu regionalnego.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *