MEC: media publiczne za darmo i z reklamami

Model finansowania mediów publicznych powinien się zmienić – uważa blisko 60% internautów zbadanych przez MEC. Ponad połowa twierdzi, że media publiczne powinny być w całości finansowane z reklam. Dwie trzecie badanych uważa, że obecnie nie warto płacić abonamentu za publiczne radio i telewizję.

Obecny model finansowania mediów publicznych nie cieszy się dużym poparciem Polaków z dostępem do internetu – wynika z badania MEC. Blisko 60% twierdzi, że aktualny model powinien się zmienić, aprobuje go jedynie co piąty internauta.

Ponad połowa badanych widzów twierdzi, że media publiczne powinny być w całości finansowane z reklam, a co czwarty – że to stacje komercyjne powinny płacić podatek na funkcjonowanie mediów publicznych. Mniejsze, bo tylko kilkunastoprocentowe poparcie ma wśród badanych widzów pozostawienie abonamentu w obecnej formie, lecz obniżenie jego wysokości. Zaledwie 7% badanych uważa zaś, że abonament bądź inna forma opłaty mogą być wyższe niż dziś, ale w zamian za poprawę jakości programów w mediach publicznych.

mecmediapubliczne

Z dużą uwagą obserwujemy sytuację w mediach publicznych i ciekawi byliśmy jak różne kwestie związane z ich funkcjonowaniem postrzegają sami odbiorcy. To badanie nie wyraża naszego stanowiska w sprawie reformy mediów publicznych, ale być może będzie kolejnym punktem w dyskusji nad ich przyszłym kształtem – mówi Izabela Albrychiewicz, prezes MEC.

W badaniu agencji 35% respondentów twierdziło, że media publiczne powinny emitować reklamy. Niemal identyczny odsetek badanych uzależnia obecność reklam od wysokości opłat ponoszonych przez widzów. Co piąty nie widzi miejsca dla reklam w mediach publicznych.

Akceptacja dla reklam rośnie wśród badanych, jeśli ich obecność jest przedstawiona jako alternatywa wobec konieczności płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Gdyby badani mieli wybór: płacić za media publiczne więcej niż obecnie, ale w mediach tych nie byłoby reklam bądź mieć je za darmo, ale z reklamami, ponad 60% wybrałoby ten drugi scenariusz. Ponad 2/3 badanych byłaby nawet skłonna zaakceptować przerywanie programów reklamami pod warunkiem, że nie obowiązywałyby żadne opłaty za media.

mecmediapubliczne2

Tylko 17% zbadanych przez MEC widzów (internautów) uważa, że warto obecnie płacić abonament na media publiczne. Dwie trzecie badanych ma przeciwne zdanie.

A jaką wysokość opłat akceptowaliby badani za media publiczne w obecnym kształcie i składzie (anteny Telewizji Polskiej i Polskiego Radia)?

Blisko 40% badanych internautów deklaruje, że byłoby to maksymalnie 10 zł miesięcznie. Zbliżony odsetek badanych nie byłby skłonny uiszczać dobrowolnie żadnej opłaty. Ich opór nieznacznie by się zmniejszył, gdyby media publiczne nie emitowały reklam. W takim scenariuszu 31% internautów nadal nie byłaby skłonna płacić za media publiczne, większy jest jednak odsetek tych, którzy twierdzą, że wyasygnowaliby na ten cel więcej niż 10 zł miesięcznie.

mecmediapubliczne3

Badanie realizowane było w dniach 25-26 stycznia na próbie 1 tysiąca respondentów, z pomocą wywiadów internetowych, realizacja MEC z wykorzystaniem panelu SW Research.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *