KE: pasmo 700 MHz od 2020 roku dla internetu mobilnego

2 lutego 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący koordynacji wykorzystania pasma 700 MHz na potrzeby usług mobilnych. Według KE działanie to poprawi dostęp do internetu wszystkich Europejczyków i przyczyni się do rozwoju usług transgranicznych.

Komisja Europejska w ramach swojej strategii na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego proponuje zrównoważone, długofalowe podejście do wykorzystywania pasma ultrawysokich częstotliwości (UHF) (470–790 MHz). Obecnie pasmo to jest wykorzystywane głównie na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej. We wniosku przewiduje się udostępnienie do 2020 roku większej liczby częstotliwości w paśmie 700 MHz (694–790 MHz) na potrzeby usług mobilnych. KE uważa, że pasmo to nadaje się idealnie do dostarczania wysokiej jakości usług dostępu do internetu, niezależnie od miejsca pobytu użytkowników – czy to w dużym ośrodku miejskim, na terenach wiejskich, czy też na autostradzie. Pasmo częstotliwości poniżej 700 MHz (470–694 MHz) pozostanie dostępne, w pierwszej kolejności, na potrzeby usług naziemnej telewizji cyfrowej. Przyjęte podejście według Komisji Europejskiej ma zapewnić Europejczykom dostęp do kreatywnych treści na tabletach i smartfonach, a także za pośrednictwem tradycyjnych usług telewizyjnych. Dzisiejszy wniosek jest również zgodny z najnowszymi międzynarodowymi umowami dotyczącymi wykorzystania pasma UHF, w tym pasma 700 MHz.

Komisja Europejska proponuje, aby pasmo 700 MHz zostało przeznaczone na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku. Termin ten zbiega się z rozpoczęciem wprowadzania technologii 5G, planowanym na 2020 rok. KE uważa, że aby dotrzymać tego terminu, państwa członkowskie będą musiały przyjąć i opublikować krajowe plany dotyczące zasięgu sieci i zwolnienia tego pasma przed dniem 30 czerwca 2017 roku. Będą one również musiały zawrzeć porozumienia w sprawie transgranicznej koordynacji do końca 2017 roku. KE uważa, że takie rozplanowanie działań ułatwi wprowadzenie zmiany i zapewni duży zasięg sieci, co przyczyni się do zlikwidowania przepaści cyfrowej i stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających wprowadzenie inteligentnych pojazdów i zdalnej opieki zdrowotnej.

Dwa państwa członkowskie (Francja i Niemcy) zezwoliły już na wykorzystanie pasma 700 MHz do świadczenia usług mobilnych. Kolejne państwa członkowskie (Dania, Finlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo) przedstawiły plany dotyczące zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w ciągu najbliższych kilku lat.

Komisja Europejska liczy na szybkie przyjęcie wniosku przez Parlament Europejski i państwa członkowskie, co pozwoli zapewnić zorganizowaną i terminową zmianę przeznaczenia pasma.

Warto dodać, że przeznaczenie pasma 700 MHz na internet mobilny spowoduje konieczność przebudowy multipleksów ogólnopolskich (MUX-1, MUX-2 i MUX-3), tj. przeniesienia na niższe częstotliwości emisji prowadzonych na kanale 49 i wyższych. Przebudowa obejmie również lokalnie dostępny MUX-4, który docelowo może zostać rozbudowany do zasięgu ogólnopolskiego. Modyfikacje nie obejmą MUX-8 oraz multipleksów lokalnych.

Źródło: Komisja Europejska

2 Comments on “KE: pasmo 700 MHz od 2020 roku dla internetu mobilnego”

  1. A miało być „*przynajmniej” do (końca) 2023 roku” dla TV.

    A tu Niemiaszki i ich lizusy mając większość w radach UE forsują swoje.
    Kij z tym że zaczęli praktycznie bezprawnie przed czasem rozsprzedawać 700MHz pod LTE , kij że inni chcą TV – plebs ma się podporządkować i tyle.

    I nawet nie w smak im, że się ociągają. Ma być tak jak oni sobie życzą a nie żeby im tu Polska przy granicy zakłócała.

  2. To jest niemożliwe, bo np czeskie muxy idą z dużą mocą na kanałach 51 i 53 i nikt się nie dogada przy granicy, aby przenieść je niżej, bo zabraknie kanałów. Takie bezsensowne ustalenia- już zgodzono się na kanały 61 do 69 – z cyklu daj palec, to wezmą całą rękę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *