NIK pozytywnie o digitalizacji i udostępnianiu zbiorów TVP

Na przełomie 2014 i 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szczegółową kontrolę działalności Telewizji Polskiej w zakresie „Digitalizacji dóbr kultury w Polsce”. W ocenie kontrolerów działalność nadawcy publicznego jest prawidłowa a szczegółowe działania zasługują na pozytywną ocenę.

Kompleksowo sprawdzono zarówno zabezpieczenie zbiorów archiwalnych, prowadzenie działań digitalizacyjnych, technicznie wyposażenie, planowanie prac, zakres finansowania procesów oraz udostępnianie zasobów i upowszechnianie wiedzy na temat wagi procesów digitalizacji.

W wystąpieniu pokontrolnym zwrócono uwagę na dobre efekty digitalizacji zasobów kultury, postępy w zakresie zdigitalizowanych dóbr kultury, prawidłowość sporządzania planów działalności bieżącej w sferze digitalizacji zbiorów i sporządzania sprawozdań, zaawansowanie budowy infrastruktury technicznej służącej do digitalizacji, przechowywania i zabezpieczania zasobów cyfrowych. Pozytywną ocenę zyskały też działania podejmowane przez TVP na rzecz upowszechniania i udostępniania posiadanych zbiorów cyfrowych a także współpraca nadawcy publicznego z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP specjalizuje się w archiwizacji, digitalizacji i rewitalizacji audiowizualnego dziedzictwa kulturowego. Gromadzi i przechowuje produkcję telewizyjną i filmową od początku istnienia TVP, pieczołowicie zabezpiecza ponad 1,5 mln nośników, na których utrwalone są przykłady wybitnej i popularnej twórczości audiowizualnej. Dzięki zaangażowaniu pracowników TVP wiele znanych i lubianych tytułów wraca na ekrany w kolorycie i brzmieniu stworzonym przez ich twórców.

Z uwagi na szczególne znaczenie kulturowe, historyczne i społeczne zbiorów TVP, w minionych latach procesowi cyfrowej rewitalizacji obrazu i remasteringu dźwięku poddanych zostało blisko 1200 tytułów. Wśród zdigitalizowanych i zrekonstruowanych w 2014 roku pozycji znalazły się zarówno cenione filmy fabularne, jak i znane i lubiane seriale telewizyjne, w tym dwie części „Pana Wołodyjowskiego”, 9 odcinkowy serial „Alternatywy 4”, 13 odcinków serialu „Chłopi” oraz mini-serial przyrodniczy „Tętno pierwotnej puszczy”.

Obecnie trwają prace nad przywróceniem pierwotnej wartości artystycznej cyklowi 10 filmów fabularnych pt: „Dekalog” a także serialowi „Janosik”. Już niedługo rozpocznie się digitalizacja sensacyjnego serialu o losach porucznika Borewicza – „07 zgłoś się” oraz wojennej epopei „Czterej pancerni i pies”.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *