Nowe plany zagospodarowania częstotliwości dla pasma UHF

Prezes UKE zarządzeniami z 18 grudnia 2013 ustanowiła dwa plany zagospodarowania częstotliwości dla pasma UHF – dla zakresu 470-790 MHz oraz dla zakresu 790-862 MHz. Dotychczasowy plan dla pasma UHF, dotyczący częstotliwości z zakresu 470-862 MHz, został uchylony.

Częstotliwości z zakresu 470-790 MHz są przeznaczone do wykorzystywania w służbie radiodyfuzyjnej przez system naziemnej telewizji analogowej w standardzie D1 PAL (do dnia 17 czerwca 2015 roku) oraz przez systemy Naziemnej Telewizji Cyfrowej w standardach DVB-T, DVB-H i DVB-T2. Natomiast częstotliwości z zakresu 790-862 MHz są przeznaczone do wykorzystywania w służbie stałej i w służbie ruchomej, z wyjątkiem ruchomej lotniczej.

Nowy plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz uwzględnia również obszary wykorzystywania częstotliwości (poprzednie nie uwzględniały), na których wykorzystywane są kanały w służbie radiodyfuzyjnej, przez Naziemną Telewizję Cyfrową na potrzeby rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w multipleksie (MUX-4), którego sygnał jest transmitowany w sieciach stacji nadawczych o zasięgu lokalnym, w terminie do dnia 31 maja 2015 roku.

Zarządzenie nr 29 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz

Zarządzenie nr 30 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790-862 MHz

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *