Nowe władze Rady Nadzorczej TVP S.A.

Rada Nadzorcza TVP S.A. ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym składzie, 18 sierpnia 2014 roku. Na jej przewodniczącego został wybrany Stanisław Jekiełek, funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Leszkowi Rowickiemu, a sekretarza – Marzenie Barańskiej.

W nowej Radzie Nadzorczej TVP S.A. zasiadają również Lech Jaworski, Tadeusz Kowalski, Juliusz Michał Maliszewski i Ryszard Skrzypczak.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *