Zarząd Telewizji Polskiej powierzył stanowiska zastępców dyrektorów: Joannie Klimek, Barbarze Klejnons i Jakubowi Morozowi.

Od 1 lutego 2016 roku Barbara Klejnons została zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora ds. strategii w Biurze Reklamy. Z kolei Jakub Moroz od 1 lutego br. pełni funkcję zastępcy dyrektora w TVP Kultura. Natomiast Joanna Klimek obejmie funkcję zastępcy dyrektora w Biurze Koordynacji Programowej od 10 lutego br.

Od 18 stycznia br. obowiązki kierownika redakcji TVP ABC pełni Justyna Karnowska, a Marek Walencik od 1 lutego br. kieruje redakcją “Teleexpresu”.

Źródło: Telewizja Polska