Piotr Lenarczyk, dotychczas pełniący funkcję zastępcy dyrektora ds. zakupów programowych, obejmuje dziś stanowisko dyrektora programowego FOKUS TV. Od dziś zmienia się także struktura zarządzania kanałem. Katarzyna Sikorska-Jędral, nadzorująca dział produkcji własnych, będzie podlegać bezpośrednio Ewie Lampart, dyrektorowi zarządzającemu FOKUS TV i prezesowi zarządu spółki TV SPEKTRUM.

Hanna Baka, dotychczasowy dyrektor programowy FOKUS TV, rozstaje się z firmą.

FOKUS TV może poszczycić się pierwszym miejscem w rankingu oglądalności kanałów dokumentalnych w 2015 roku. Hannie Bace dziękuję za jej wkład w osiągnięcie tego wyniku. Awans Piotra Lenarczyka na stanowisko dyrektora programowego jest wyrazem zaufania i przekonania, iż będzie on z sukcesem pracował na rzecz dalszego wzmacniania pozycji naszej stacji na rynku telewizyjnym – mówi Ewa Lampart, dyrektor zarządzający FOKUS TV i prezes zarządu spółki TV SPEKTRUM.

Jednocześnie z dniem dzisiejszym dział produkcji własnych, nadzorowany przez Katarzynę Sikorską-Jędral, przechodzi pod bezpośrednie zarządzanie Ewy Lampart. Dotychczas dział ten podlegał dyrektorowi programowemu FOKUS TV.

Piotr Lenarczyk związany jest z kanałem FOKUS TV od lipca 2014 roku. Początkowo pełnił funkcję szefa programingu a następnie zastępcy dyrektora ds. zakupów programowych.

Swoją karierę w mediach rozpoczął w londyńskim Technicolor Network Services w roku 2001, pracując między innymi przy tworzeniu nowych kanałów tematycznych. Od 2005 roku związany był z TVP, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej i Handlu. Po zakończeniu w 2009 roku współpracy z TVP odpowiadał za kilka projektów koprodukcyjnych realizowanych z wiodącymi stacjami telewizyjnymi i producentami europejskimi. W roku 2013 rozpoczął współpracę z firmą Polcast, gdzie zajmował się programowaniem i zakupami programowymi dla nowych kanałów tematycznych.

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Gdańskim i matematykę na Uniwersytecie Adelphi w Nowym Jorku.

Źródło: Grupa ZPR Media