Poczta Polska może kontrolować bez zapowiedzi

Poczta Polska może bez zapowiedzi kontrolować, czy firmy mają zarejestrowane odbiorniki telewizyjne lub radiowe – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Kontrola posiadanych odbiorników RTV i wywiązywanie się z obowiązku uiszczania abonamentu nie są realizowane na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych, która nie nakazuje kontrolującym zawiadamiać przedsiębiorcy o planowanej kontroli – uznał NSA.

W 2010 roku kontrolerzy Poczty Polskiej stwierdzili, że w jednym z krakowskich hoteli znajdują się 22 niezarejestrowane telewizory, od których nie jest opłacany abonament radiowo-telewizyjny. Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej nakazał hotelowi zarejestrować telewizory i zapłacić 11 tys. zł za używanie niezarejestrowanych dotychczas odbiorników. Właściciel hotelu odwołał się do ministra infrastruktury.

Odwołanie okazało się nieskuteczne, a przedsiębiorca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzucił, że kontrolujący naruszyli ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, bo nie zawiadomili o zamiarze kontroli. Sąd orzekł, że decyzje nakazujące zapłatę abonamentu na podstawie tak przeprowadzonej kontroli zostały wydane z naruszeniem prawa.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił to rozstrzygnięcie. Kontrola opłacania abonamentu RTV może się odbywać bez wcześniejszego uprzedzenia przedsiębiorcy. Sprawdzenia posiadanych przez przedsiębiorcę telewizorów nie wpisuje się w zakres kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które to do czynności kontrolnych wymagają wcześniejszego powiadomienia.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *