Ponad 100 mln przychodów Kino Polska TV

Roczny raport Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., między innymi właściciela telewizji Kino Polska, przynosi jej inwestorom i akcjonariuszom wiele dobrych wiadomości. W roku 2012 przychody Grupy ze sprzedaży wyniosły blisko 105 mln zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi wzrost o ok. 24%. – Osiągnięte przez Grupę wyniki potwierdzają, że zmierzamy we właściwym kierunku – mówi Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu Kino Polska TV S.A.

Mimo trudnej sytuacji na rynku w roku 2012 Grupa uzyskała wyższe przychody z reklamy – w stosunku do roku 2011 jest to wzrost aż o ok. 78%. Zwiększeniu do blisko 45,1 mln zł uległy także przychody Grupy z działalności emisyjnej, natomiast produkcja kanałów przyniosła jej ponad 35,6 mln zł. Na poziomie 13,5 mln zł ukształtował się zysk netto Grupy, co wobec wcześniejszego roku oznacza wzrost o blisko 61%.

W związku z tak dobrymi wynikami zarząd Kino Polska TV S.A. zarekomenduje Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku wypracowanego przez spółkę w roku 2012. – Wysokość dywidendy zostanie podana do publicznej wiadomości z chwilą podjęcia stosownej uchwały – dodaje Bogusław Kisielewski.

Poza dobrymi wynikami finansowymi ubiegły rok przyniósł też Grupie istotne zmiany w jej strukturze. Kino Polska TV S.A. nabyła trzy spółki zależne: Kino Polska Program Sp. z o.o., Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA i KPTV Media Sp. z o.o.

Podobnie jak w latach poprzednich, strategicznym celem Grupy w roku 2012 była budowa kompleksowej oferty w branży filmowej i telewizyjnej. Kanały tematyczne z jej portfolio doskonaliły swoją ofertę programową, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach oglądalności. Średnia oglądalność Telewizji Kino Polska w roku 2012 była wyższa w stosunku do poprzedniego roku o 113% w grupie AMR 16-49 i o 93% w grupie AMR 4+. Wobec danych sprzed roku średnia oglądalność kanału FilmBox w grupie AMR 4+ wzrosła o 58%, a w grupie AMR 16-49 – o 34%.

Dzięki aplikacji FilmBox Live kanały Grupy, a także niemal 800 filmów w systemie VOD, są już dostępne na platformach Smart TV i w telewizji internetowej ipla. Widz znajdzie je także w TV Mobilnej Cyfrowego Polsatu oraz Telewizji Tu i Tam z oferty Orange. W kolejnych miesiącach Grupa planuje dalsze zwiększanie swojej obecności na rynku nowych mediów.

Rok 2012 upłynął Stopklatce S.A. pod znakiem gruntownej modernizacji platformy Stopklatka.pl. Wprowadzone w serwisie dodatkowe funkcjonalności umożliwią mu większe otwarcie na internetową społeczność oraz pozyskanie nowych użytkowników i kontrahentów.
Intensywnie rozwijały się też działania, koordynowane przez Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. W ramach projektu KinoRP między styczniem a grudniem wykonano ok. 90 cyfrowych rekonstrukcji polskich filmów: kultowych i klasycznych fabuł, animacji i dokumentów. W zakresie dystrybucji odnowionych tytułów Cyfrowe Repozytorium Filmowe współpracowało z kinami w Polsce i na świecie, włączając w to nowego partnera – sieć Multikino. W kolejnych latach spółka planuje umacnianie swojej pozycji na polu archiwizacji cyfrowej, dalszy rozwój usług w zakresie nadzoru procesów rekonstrukcyjnych i rozszerzenie dystrybucji odnowionych filmów w kinach, segmencie VoD oraz DVD/Blu-ray.

Potwierdzeniem ubiegłorocznych sukcesów Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. są przyznane jej nagrody. Kino Polska TV S.A. znalazła się wśród firm docenionych w plebiscycie Skrzydła Biznesu, prowadzonym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Telewizja Kino Polska zdobyła tytuł Stacji Roku w prestiżowym rankingu magazynu „Media & Marketing Polska”. Sukces wśród widzów i branży odniosły też produkowane przez nią programy: poświęcony przedwojennemu kinu cykl „W Iluzjonie”, który został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, oraz „Kroniki futbolowe”, wyróżnione statuetką Tytanowego Oka na Festiwalu Kanałów Tematycznych.

W perspektywie najbliższych miesięcy i lat wpływ na rozwój Grupy będzie miała decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie koncesji na nowy kanał filmowy, rozpowszechniany w ramach multipleksu pierwszego. W przypadku jej otrzymania przez Stopklatkę S.A. wejdzie w życie umowa inwestycyjna pomiędzy Kino Polska TV S.A. a AGORĄ S.A., która zobowiązuje obie strony do dokapitalizowania Stopklatki S.A. w wysokości łącznie nie niższej niż 20 mln złotych przez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Rok 2013 poświęcimy na budowanie synergii pomiędzy spółkami tworzącymi Grupę, dokładając starań, by rozwijanie ich potencjałów przyczyniło się do satysfakcji naszych akcjonariuszy i inwestorów – podsumowuje Bogusław Kisielewski.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *