Protest Rady Programowej w sprawie braku nowych zasad finansowania TVP

Rada Programowa Telewizji Polskiej przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia nowych zasad finansowania zadań publicznych przez TVP. Rada Programowa wyraża w niej stanowczy protest wobec kolejnego opóźnienia w ustaleniu nowych zasad oraz domaga się niezwłocznego przedstawienia przez rząd projektu ustawy o finansowaniu mediów publicznych.

Treść uchwały:

Uchwała Rady Programowej TVP SA Nr 5/2013 w sprawie ustalenia nowych zasad finansowania zadań publicznych przez TVP.

Rada Programowa S.A. wyraża stanowczy protest wobec kolejnego opóźnienia w ustaleniu nowych zasad finansowania mediów publicznych, zapewniających TVP środki wystarczające na realizację zadań ustawowych.

Wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego, o ściągalności sięgającej zaledwie kilkunastu procent gospodarstw domowych, nie pozwalają na realizację większości postulatów Rady, szczególnie w zakresie programów dla dzieci, edukacyjnych, kulturalnych, poradnikowych, sportowych, ambitnych produkcji filmowych dokumentalnych, animowanych i fabularnych służących popularyzacji tradycji i historii.

Rada domaga się realizacji obietnic formułowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji, a zatem – niezwłocznego przedstawienia przez rząd projektu ustawy o finansowaniu mediów publicznych.

Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, które nie zaspokajają na odpowiednim poziomie potrzeb swych mieszkańców w zakresie niekomercyjnej oferty mediów publicznych. Dlatego dalsze opóźnianie rozstrzygnięć ustawowych w tej ważnej sprawie i przesuwanie ich wejścia w życie na rok 2015 Rada Programowa TVP S.A. uważa za niedopuszczalne.

Wiceprzewodniczący
Rady Programowej TVP S.A.
/-/ Krzysztof Magowski

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *