Regionalny System Ostrzegania dla Warszawy

W Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 31 sierpnia 2015 roku został podpisany List intencyjny w sprawie włączenia Warszawy do projektu Regionalnego Systemu Ostrzegania.

List został podpisany pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Andrzejem Halickim oraz Telewizją Polską, reprezentowaną przez Wiesława Łodzikowskiego, dyrektora Ośrodka-TVP Technologie a Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Jak podkreślił minister Andrzej Halicki, porozumienie to kolejny krok, aby mieszkańcy czuli się lepiej poinformowani, bardziej bezpieczni. Zależy nam na rozwoju systemu ostrzegania warszawiaków przed zagrożeniami życia, zdrowia i mienia, jak również zdarzeniami i utrudnieniami komunikacyjnymi. Schodzimy więc na poziom największej aglomeracji, jaką jest Warszawa – dodał szef MAC.

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa włączająca do projektu RSO samorząd. Do tej pory Regionalny System Ostrzegania funkcjonował na szczeblu wojewódzkim.

Minister Andrzej Halicki podkreślił niezwykły charakter projektu RSO, który dzięki partnerstwu wielu instytucji, szczególnie Telewizji Polskiej, rozwija się bardzo dynamicznie, służąc bezpieczeństwu obywateli.

Dzięki RSO będzie dostępnych więcej ważnych i potrzebnych informacji dla mieszkańców Warszawy i turystów odwiedzających stolicę – podkreśliła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. – Aplikacja RSO Warszawa ułatwi bezpieczne i bezkolizyjne poruszanie się po stolicy zwykłemu obywatelowi.

Regionalny System Ostrzegania (RSO) – zaznaczył Wiesław Łodzikowski, dyrektor Ośrodka-TVP Technologie Telewizji Polskiej, który odpowiada za utrzymanie i rozwój Systemu – to System oparty o uniwersalne rozwiązania. Został tak zaprojektowany i wdrożony, aby każda inicjatywa rozszerzenia go była możliwa. Dzięki aktywnej współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Regionalny System Ostrzegania rozbudowywany jest o nowe funkcjonalności i kanały dotarcia do obywatela, stając się coraz popularniejszym kanałem komunikacji ze społeczeństwem i dowodem na zapotrzebowanie na tego typu usługę. Świadczą o tym m.in. ilości pobrań aplikacji (darmowej) na urządzenia mobilne.

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to jedyna w Polsce i jedna z niewielu na świecie multiplatformowa usługa informująca obywateli o lokalnych i ogólnopolskich zagrożeniach związanych z zagrożeniem życia lub mienia. Dzięki RSO obywatele mają możliwość w szybki i łatwy sposób dotrzeć do informacji o zagrożeniach dla życia, zdrowia oraz mienia, a także do porad, jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Komunikaty i ostrzeżenia w RSO pochodzą z centrów zarządzania kryzysowego i rozpowszechniane są wieloma kanałami – poprzez:
– napisy DVB w odpowiedniej wersji regionalnej w programach TVP Regionalna, TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka,
– teletekst skojarzony z programami TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Regionalna, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia,
– Platformę Hybrydową TVP,
– aplikacje dla telefonów komórkowych (również w formie powiadomień „push”),
– serwisy internetowe urzędów wojewódzkich,
– komunikaty tekstowe sms wysyłane bezpośrednio przez wszystkich operatorów telefonii komórkowych – tylko komunikaty alarmowe o najwyższym stopniu zagrożenia.

Komunikaty dzielą się na kilka kategorii tematycznych:
– meteorologiczne,
– hydrologiczne,
– drogowe,
– informacje o stanie wód (wodowskazów),
– ogólne.

Dodatkowo RSO zapewnia dostęp do przygotowanych przez specjalistów poradników postępowania w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *