Romford Investments przejmie Info-TV-Operator

Spółka Info-TV-Operator Sp. z o.o., operator techniczny sieci nadajników naziemnych dla multipleksu telewizji mobilnej (TV Mobilna), poinformowała o planie połączenia się ze spółką Romford Investments Sp. z o.o. Plan połączenia spółek, który ma polegać na przejęciu Info-TV-Operator przez Romford Investments, został uzgodniony i podpisany 17 stycznia 2013 roku w Warszawie przez zarządy spółek.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Info-TV-Operator z siedzibą w Zamościu na Romford Investments z siedzibą w Warszawie bez podwyższenia kapitału zakładowego Romford Investments oraz bez wymiany udziałów.

Info-TV-Operator to spółka pośrednio zależna wobec NFI Magna Polonia S.A. i bezpośrednio zależna od spółki Romford Investments. Jest operatorem telekomunikacyjnym w zakresie radiodyfuzji, świadczącym usługi emisji programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych. Od 2012 roku, dzięki umowie zawartej z Grupą Cyfrowy Polsat (Info-TV-FM), spółka jest także operatorem technicznym sieci nadajników naziemnych dla multipleksu telewizji mobilnej (MUX-4) – TV Mobilna. Umowa zawarta z Grupą Cyfrowy Polsat zobowiązała Info-TV-Operator do wybudowania sieci nadawczej oraz bieżącego serwisowania sieci do 30 kwietnia 2022 roku. Wartość wynagrodzenia dla spółki Info-TV-Operator z tytuły realizacji umowy serwisowej przez 10 lat wynosi w stosunku rocznym 14,28 mln zł.

Źródło: Info-TV-Operator/NFI Magna Polonia

One Comment on “Romford Investments przejmie Info-TV-Operator”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *