EmiTel połączył się ze spółką Romford Investments

W dniu 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zarejestrował połączenie spółek EmiTel sp. z o.o. oraz Romford Investments sp. z o.o. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie całego majątku Romford Investments przez spółkę EmiTel. Z dniem połączenia spółka EmiTel z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Romford Investments.

Obecnie w obrocie prawnym funkcjonuje zatem wyłącznie spółka EmiTel z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa.

Warto przypomnieć, że w styczniu 2013 roku spółka Romford Investments połączyła się ze spółką Info-TV-Operator. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Info-TV-Operator na spółkę Romford Investments. Następnie w kwietniu 2013 roku spółka EmiTel przejęła spółkę Info-TV-Operator. Tansakcja została zrealizowana poprzez przejęcie spółki holdingowej Romford Investments, która posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Info-TV-Operator. Dzięki tej transakcji uzupełniona została sieć masztów i wież w miejscach, gdzie infrastruktura spółki EmiTel nie była wystarczająco rozwinięta.

Źródło: EmiTel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *