Sejm przyjął sprawozdanie KRRiT za 2013 rok

11 lipca 2014 roku Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2013 rok. W głosowaniu udział wzięło 448 parlamentarzystów. Za przyjęciem sprawozdania KRRiT opowiedziało się 252 posłów, 184 było przeciw, 12 wstrzymało się od głosowania, nie głosowało 12 posłów.

25 czerwca przyjęcie dokumentu rekomendowała Sejmowi Komisja Kultury i Środków Przekazu.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań KRRiT, przede wszystkim dotyczących postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania i inicjowania współpracy międzynarodowej oraz wydawania na podstawie upoważnień ustawowych rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych.

W tym roku do podstawowych dokumentów sprawozdawczych KRRiT po raz drugi dołączyła jako wyodrębnioną część Aneks do Sprawozdania zawierający opis 19 spółek publicznej radiofonii i telewizji, a w szczególności realizowania przez nie planów programowych, wybranych obszarów technologicznych oraz wykorzystania środków abonamentowych i ponoszonych kosztów działalności misyjnej.

Równolegle ze Sprawozdaniem oraz Informacją Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła „Strategię regulacyjną na lata 2014 -2016” dokument będący kontynuacją „Strategii regulacyjnej na lata 2011-2013”, określający główne obszary działań organu regulacyjnego w najbliższych latach i metody ich realizacji.

Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji 31 marca 2014 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła wszystkie dokumenty Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP. Dokumenty przesłane zostały także Premierowi oraz przewodniczącym właściwych komisji Sejmu i Senatu.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *