Sejm przyjął sprawozdanie KRRiT za 2012 rok

20 czerwca 2013 roku Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2012 rok. W głosowaniu udział wzięło 426 parlamentarzystów. Za przyjęciem sprawozdania KRRiT opowiedziało się 219 posłów, 142 było przeciw, 65 wstrzymało się od głosowania, nie głosowało 34.

16 maja 2013 roku Senat RP zdecydowaną większością głosów przyjął Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz aneksem Media publiczne i Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

Sprawozdanie roczne jest już dwudziestym z kolei, jakie KRRiT składa przed Sejmem i Senatem. W ponad 200-stronicowym dokumencie przedstawione zostało podsumowanie realizacji prac i zadań KRRiT w roku 2012 oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

W tym roku do podstawowych dokumentów KRRiT dołączyła jako wyodrębnioną część Aneks do Sprawozdania, w którym zawarte są informacje dotyczące mediów publicznych, a w szczególności realizowania przez nie planów programowych, wybranych obszarów technologicznych oraz wykorzystania środków abonamentowych i kosztów działalności misyjnej.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *