Sejm przyjął sprawozdanie KRRiT za 2014 rok

9 lipca 2015 roku Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2014 rok. W głosowaniu udział wzięło 425 parlamentarzystów. Za przyjęciem sprawozdania KRRiT opowiedziało się 270 posłów, 148 było przeciw, 7 posłów wstrzymało się od głosowania, nie głosowało 35 posłów.

25 czerwca 2015 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku przyjął Senat RP.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie zrealizowania ustawowych zadań KRRiT, przede wszystkim dotyczące postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli nad działalnością nadawców, podziału opłat abonamentowych na zadania programowe i wyboru władz mediów publicznych.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji prezentuje obraz rynku usług medialnych na tle rynków sąsiadujących: prasy, kinematografii, sektora telekomunikacyjnego, a także pogłębioną analizę zjawisk zachodzących na polskim rynku mediów audiowizualnych z uwzględnieniem międzynarodowego kontekstu niektórych problemów.

Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji 31 marca 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła wszystkie dokumenty Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP. Dokumenty przesłane zostały także Premierowi oraz przewodniczącym właściwych komisji Sejmu i Senatu.

Sprawozdanie za rok 2014 roku jest dwudziestym drugim z kolei, jakie KRRiT złożyła od momentu jej powołania w 1993 roku.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *