Sejmowa Komisja Administracji i Cyfryzacji o procesie cyfryzacji radia

W środę, 9 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji poświęcone procesowi cyfryzacji radia.

W spotkaniu z posłami wzięli udział przewodniczący KRRiT Jan Dworak, Witold Graboś, zastępca przewodniczącego, Członkowie KRRiT: Krzysztof Luft i Sławomir Rogowski oraz przedstawiciele Biura KRRiT.

W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Polskiego Radia oraz komercyjnych rozgłośni radiowych.

Jan Dworak przedstawił obszerną prezentację, w której znalazły się m.in. informacje dotyczące rekomendacji Europejskiej Unii Nadawców, przeprowadzonej przez KRRiT analizy projektu opartej o doświadczenia innych krajów, opis poszczególnych etapów jego wdrożenia w Polsce, dane dotyczące finansowania przedsięwzięcia na każdym z etapów. Prezentacja zawierała także informacje o korzyściach dla słuchacza i przewagach cyfrowego radia nad radiem internetowym, a także o korzyściach finansowych związanych z niższymi kosztami nadawania programu w systemie cyfrowym. Dużo uwagi przewodniczący KRRiT poświęcił omówieniu zagadnień związanych z zasięgiem ludnościowym i zdecydowanie większym niż ma to miejsce w przypadku sygnału analogowego obszarem kraju, do którego docierać będzie sygnał cyfrowy.

W imieniu nadawców prywatnych wystąpił Kazimierz Gródek z Grupy RMF, który stwierdził, że rozgłośnie komercyjne obawiają się wysokich kosztów wynikających z tzw. simulcastu czyli nadawania programu jednocześnie w technologii analogowej i cyfrowej. W ocenie nadawców prywatnych Polskie Radio, które jako pierwsze 1 października rozpoczęło emisję cyfrową 7 programów, jest w o wiele lepszej sytuacji, bo cyfryzacja zostanie sfinansowana z pieniędzy publicznych, w tym pochodzących z abonamentu. Dodatkowym argumentem jest słabo rozwinięty w Europie popyt na odbiorniki radiowe, co może poważnie utrudnić postęp cyfryzacji również w Polsce.

Prezes Polskiego Radia, Andrzej Siezieniewski, polemizował z argumentem, że w Europie nie ma popytu na odbiorniki cyfrowe. Powołał się na dane z rynku niemieckiego, gdzie w pierwszym roku cyfryzacji kupiono 600 tysięcy takich aparatów, a w drugim roku już 2 miliony 100 tysięcy. Odpowiadając na pytania posłów, jaki jest główny cel cyfryzacji radia Andrzej Siezieniewski zwrócił uwagę na przepisy ustawy o radiofonii i telewizji obligujące Polskie Radio do nadawania czterech programów ogólnopolskich, co w tej chwili nie może być dotrzymane. Ogólnopolskimi programami tak naprawdę jest radiowa Jedynka i Trójka, zaś program Drugi dociera do 72% ludności kraju, a Czwórka jedynie do 35%.

Kończąc posiedzenie Julia Pitera, przewodnicząca Komisji Administracji i Cyfryzacji na wniosek posłów zapowiedziała kolejne spotkanie z udziałem ministra Administracji i Cyfryzacji, który przekazałby informację o planowanych działaniach rządu w tym obszarze. Posłowie wnioskowali też o przeprowadzenie szerokiej debaty sejmowej, która umożliwiłaby wypracowanie docelowej strategii i modelu cyfryzacji radia w Polsce.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *