Senat przyjął Sprawozdanie KRRiT za 2014 rok

25 czerwca 2015 roku Senat RP większością głosów przyjął Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku.

W głosowaniu udział wzięło 71 senatorów. Za przyjęciem Sprawozdania KRRiT opowiedziało się 48, przeciw było 22 , 1 senator wstrzymał się od głosu.

Sprawozdanie zawiera informacje o sposobie zrealizowania ustawowych zadań KRRiT, przede wszystkim dotyczące postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli nad działalnością nadawców, podziału opłat abonamentowych na zadania programowe i wyboru władz mediów publicznych.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji prezentuje obraz rynku usług medialnych na tle rynków sąsiadujących: prasy, kinematografii, sektora telekomunikacyjnego, a także analizę zjawisk zachodzących na polskim rynku mediów audiowizualnych z uwzględnieniem międzynarodowego kontekstu niektórych problemów.

Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji, 31 marca 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła dokumenty Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP. Dokumenty przesłane zostały także Premierowi oraz przewodniczącym sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Sprawozdanie roczne jest dwudziestym drugim z kolei, jakie KRRiT składa od 1994 roku.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *