Sprawozdanie abonamentowe TVP za 2013 rok

„Sprawozdanie Zarządu z wykorzystania przez Telewizję Polską S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w roku 2013” – przyjął w piątek, 7 marca 2014 roku Zarząd Telewizji Polskiej.

Sprawozdanie liczy 93 strony maszynopisu oraz 60 stron załączników i zawiera komplet informacji o tym, co jest w TVP finansowane z abonamentu, którego udział w całym budżecie nadawcy publicznego wynosi zaledwie 20,7% i jak te środki są ewidencjonowane, dane o przychodach reklamowych, realizacji licznych ustawowych obowiązków wobec władz państwowych, kultury narodowej czy osób niepełnosprawnych.

Można się z tego sprawozdania dowiedzieć też szczegółowo o cyfryzacji i nowych mediach w TVP, jak na przykład platforma hybrydowa czy streaming, o nowych usługach świadczonych przez spółkę czy Internetowym Teatrze TV dla szkół.

W załącznikach znajdują się m.in. zasady realizowania misji publicznej, historia abonamentu, przykłady audycji o charakterze edukacyjnym, audycji, w których poruszane były problemy związane z poprawnością i bogactwem języka, problemy mniejszości narodowych i etnicznych, tematyka unijna, problemy osób niepełnosprawnych.

Istotną kwestią jest ustanowienie stabilnego finansowania działalności Telewizji Polskiej S.A. i innych mediów publicznych – napisał we wstępie do sprawozdania Prezes TVP Juliusz Braun – w celu tworzenia oferty programowej na najwyższym poziomie merytorycznym, artystycznym z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Pełen tekst Sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej TVP w zakładce „Abonament”:
www.tvp.pl/o-tvp/abonament/sprawozdania/sprawozdanie-abonamentowe-tvp-za-2013-r/14293565

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *