Stopklatka TV z kolejnymi filmami od Cinephil France

Zarząd spółki Stopklatka, nadawcy kanału Stopklatka TV, poinformował o podpisaniu w dniu 28 sierpnia 2014 roku umowy zakupu praw do filmów w ramach licencji pomiędzy Stopklatką S.A. a Cinephil France S.A.S.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Cinephil France na rzecz Stopklatki praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych w ramach bezpłatnej Naziemnej Telewizji Cyfrowej (prawa wyłączne) z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV (prawa niewyłączne).

Stopklatka S.A. uprawniona jest do wykorzystania nabytych filmów na potrzeby kanału Stopklatka TV oraz udzielania sublicencji podmiotom trzecim. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Łączna kwota, jaką Stopklatka zobowiązana jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 1.250.000,00 USD.

Źródło: Stopklatka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *