Stopklatka TV z filmami od Cinephil France

Zarząd Stopklatka S.A. poinformował o podpisaniu w dniu 30 stycznia 2014 roku umowy zakupu praw do filmów w ramach licencji pomiędzy Stopklatką S.A. a Cinephil France S.A.S. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Cinephil France na rzecz Stopklatki praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych w ramach bezpłatnej Naziemnej Telewizji Cyfrowej (prawa wyłączne) z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV (prawa niewyłączne).

Stopklatka uprawniona jest do wykorzystania nabytych tytułów filmowych na potrzeby kanału Stopklatka TV oraz udzielania sublicencji podmiotom trzecim. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych tytułów filmowych został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Łączna kwota, jaką Stopklatka zobowiązana jest zapłacić za wszystkie nabyte tytuły filmowe wynosi 1.200.000,00 USD.

Źródło: Stopklatka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *