Telewizja Łużyce z decyzją rezerwacyjną na MUX-L1

21 sierpnia 2014 roku prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po przeprowadzeniu konkursu na jedną rezerwację częstotliwości z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanej w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej na obszarze rezerwacji Lubań / Jelenia Góra / Bolesławiec / Chojnów, dokonała na rzecz Telewizji Łużyce rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz (kanału TV nr 38 o szerokości 8 MHz) przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w pierwszym multipleksie lokalnym (MUX-L1) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Telewizja Łużyce jest uprawniona do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości od dnia doręczenia decyzji, tj. od 25 sierpnia 2014 roku. Częstotliwość może być wykorzystana w celu rozprowadzania lub rozpowszechniania programu telewizyjnego pod nazwą „Łużyce” oraz rozprowadzania innych programów telewizyjnych (w MUX-L1 może być umieszczonych maksymalnie 7 programów telewizyjnych).

Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami konkursowymi Telewizja Łużyce jest zobligowana m.in. do:
– rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i rozpoczęcia rozpowszechniania lub rozprowadzania programów nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty doręczenia decyzji;
– rozpowszechniania programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym z tematyką lokalną pod nazwą „Łużyce”;
– zapewnienia w MUX-L1 minimum 5 rozpowszechnianych lub rozprowadzanych programów telewizyjnych;
– zapewnienia dla każdego z programów telewizyjnych w MUX-L1 nie mniej niż 1/8 przepływności multipleksu przeznaczonej na jego audiowizualne składniki.

Warto dodać, że Ilona Parejko, prezes Telewizji Łużyce, spodziewa się, iż uruchomienie pierwszego multipleksu lokalnego (MUX-L1) Naziemnej Telewizji Cyfrowej nastąpi najdalej w pierwszym tygodniu września, o czym w zeszłym tygodniu poinformowała na łamach serwisu luzyce.info.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej/Telewizja Łużyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *