Telewizja POLSAT ukarana za nadmiar reklam w TV4 i TV6

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 23 lutego 2015 roku nałożył na Telewizję POLSAT, nadawcę programów TV4 (Czwórka) i TV6 (Szóstka), dwie kary – każdą w wysokości 15 000 zł. Nadawca przekroczył ustawowy limit czasu reklam.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza programów TV4 i TV6 emitowanych w dniach 28-30 marca 2014 roku wykazała naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, czyli przekroczenie czasu emisji reklam. Zgodnie z ustawą o rtv, reklamy i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej niż 12 minut w ciągu godziny zegarowej.

Przekazy będące przedmiotem decyzji o ukaraniu zawierają nacechowane emocjonalnie sformułowania bezpośrednio zachęcające do obejrzenia proponowanych pozycji programu. Z uwagi na promocyjny charakter spełniają one definicję autopromocji, rozumianą zgodnie z art. 4 pkt. 23 ustawy jako „przekaz pochodzący od dostawcy usługi medialnej mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji jego audycji, towarów i usług”.

W rozumieniu art. 4 ust. 17 ustawy o rtv autopromocja jest reklamą. Reklamą nie jest ogłoszenie nadawcy, które zawiera jedynie informację o audycjach lub fragmenty tych audycji.

Wymierzając karę KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz możliwości finansowe nadawcy. Przy ocenie zakresu i stopnia szkodliwości naruszenia uwzględniono m.in. fakt, że przekroczenie limitu czasu nastąpiło w programie ogólnodostępnym rozpowszechnianym nieodpłatnie na obszarze całego kraju.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *