Telewizja Polska chce powrócić do narracji publicznej

Prezes Janusz Daszczyński od pierwszych dni w TVP realizuje program „Telewizja Polska 3.0”, który przedstawił Radzie Nadzorczej podczas konkursu na stanowisko Prezesa w kwietniu 2015 roku.

Jednym z moich podstawowych założeń była odbudowa pozycji TVP jako najważniejszej i najwyżej cenionej telewizji w Polsce: rzetelnej, wiarygodnej, obiektywnej, prowadzącej szeroką edukację obywatelską i pełniącej funkcję głównego forum debaty publicznej. Moim priorytetem jest powrót do „narracji publicznej w telewizji publicznej” – podkreśla Janusz Daszczyński, Prezes TVP – często odnosząc się do sfery organizacyjnej telewizji mówię, parafrazując Juliusza Osterwę, że to nie przedsiębiorstwo, ale przedsięwzięcie.

Główne cele, jakie prezes Janusz Daszczyński wyznaczył sobie na czas kadencji:

– Powrót do wartości.
– Starannie zaplanowane, konsekwentne wycofanie się ze zgubnej dla jakości programu rywalizacji z nadawcami komercyjnymi.
– Rezygnacja z postępującej tabloidyzacji programów informacyjnych.
– Zmiana modelu publicystyki i wykreowanie nowych formatów służących edukacji obywatelskiej, które zastąpią pozycje wpisujące każdy problem w ramy konfliktu politycznego; podejmowanie istotnych społecznie problemów.
– Zaangażowanie w produkcję form telewizyjnych opisujących dziedzictwo kulturowe i historyczne naszego kraju – stosownie do wyzwań, przed którymi stoją nasze państwo i społeczeństwo.
– Przywrócenie zlikwidowanych redakcji gatunkowych i wznowienie systematycznych ocen programów.
– Połączenie powinności misyjnych nadawcy publicznego z modelowymi cechami efektywnego przedsiębiorstwa – odpowiedzialnej społecznie korporacji, niegubiącej wartościowych ludzi, doceniającej profesjonalizm.

Już dziś po 100 dniach od objęcia przeze mnie stanowiska, część z tych celów została zrealizowana, pozostałe są w trakcie realizacji – mówi Janusz Daszczyński. – Jestem przekonany, że era cyfrowa nowych mediów 3.0 wcale nie musi być końcem telewizji publicznej, przeciwnie – może stanowić jej nowy początek. Jest wszakże jeden warunek: to właśnie TVP musi w polskim krajobrazie medialnym wyznaczać standardy, musi działać na rzecz w dobra wspólnego. Zmiany, które pomogą ten warunek spełnić, muszą być wprowadzane bez zbędnej zwłoki.

Realizacji tak nakreślonego celu służyły podjęte w pierwszych dniach prezesury Janusza Daszczyńskiego kluczowe decyzje w sferze programowej i kadrowej, dotyczące przede wszystkim Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i „Wiadomości” TVP1.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *