WRC 2015 o przyszłości częstotliwości dla MUX-5 i MUX-6

W Genewie rozpoczęła się World Radiocommunication Conference. Międzynarodowa konferencja, na której zostaną podjęte m.in. decyzje w sprawie przyszłości częstotliwości przewidzianych dotychczas dla piątego (MUX-5) i szóstego (MUX-6) multipleksu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, potrwa od 2 do 27 listopada 2015 roku.

World Radiocommunication Conference to spotkanie administracji łączności (rządów i regulatorów), przedsiębiorców i organizacji branżowych z całego świata, mające na celu zweryfikowanie postanowień Światowego Regulaminu Radiokomunikacyjnego, odbywające się co 4 lata od prawie 110 lat. Na WRC dyskutowane są postanowienia Regulaminu z zakresu wykorzystywania widma częstotliwości radiowych i orbit satelitów geostacjonarnych i niestacjonarnych. Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu dokonane będą na podstawie uchwały Rady ITU, która bierze pod uwagę zalecenia proponowane na poprzednich konferencjach poświęconych światowej radiokomunikacji.

World Radiocommunication Conference 2015 określi nowe i lepsze sposoby regulowania usług radiowych – powiedział, otwierając konferencję, sekretarz generalny ITU Zhao Houlin. – Jestem przekonany, że World Radiocommunication Conference sprawi, że świat, w którym komunikacja radiowa ogrywa coraz większą rolę w łączeniu ludzi, będzie lepszym miejscem dla wszystkich.

Wierzę, że World Radiocommunication Conference 2015 upewni nas w tym, że przyjęliśmy dobry kierunek, i utrzymamy stabilizację, która zabezpiecza długoterminowe inwestycje na wiele miliardów dolarów – powiedział w swoim wystąpieniu François Rancy, dyrektor Biura Radiokomunikacji ITU.

Przewodniczącym World Radiocommunication Conference został Festus Yusufu Narai Daudu z Nigerii. Na wiceprzewodniczących wybrani zostali: A. Jamieson (Nowa Zelandia), Y. Al-Bulushi (Oman), D. Obam (Kenia), D. Tomimura (Brazylia), A. Kühn (Niemcy) i N. Nikiforow (Federacja Rosyjska).

Zakres porządku obrad World Radiocommunication Conference ustaliła przed dwoma laty Rada ITU, przy aprobacie większości państw członkowskich.

Na WRC poruszonych zostanie szereg kluczowych kwestii dotyczących radiokomunikacji:

– Mobilna łączność szerokopasmowa – przeznaczenie dodatkowych częstotliwości w celu zaspokojenia zapotrzebowania na szerokopasmową komunikację mobilną.
– Komunikacja w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych – przyznanie częstotliwości dla zaawansowanej ochrony ludności i pomocy w przypadku katastrof.
– Bezzałogowe statki powietrzne i systemy awioniki bezprzewodowej.
– Częstotliwości dla globalnego śledzenia lotu dla lotnictwa cywilnego.
– Rozbudowane systemy komunikacji morskiej – systemy ułatwiające korzystanie z transmisji cyfrowych urządzeń pokładowych i systemy automatycznej identyfikacji na statkach, w celu poprawy bezpieczeństwa żeglugi.
– Zmiana rozporządzeń dotyczących przyznawania częstotliwości radiowych.
– Debata nad wszelkimi sprawami dotyczącymi światowej radiokomunikacji.
– Bezpieczeństwo drogowe – przydział częstotliwości krótkiego zasięgu dla wysokiej rozdzielczości radarów systemów unikania kolizji w pojazdach dla zwiększenia bezpieczeństwa drogowego.
– Działanie systemów satelitarnych – przydział częstotliwości dla szerokopasmowych systemów satelitarnych, poprawa procedur koordynacyjnych w celu bardziej efektywnego wykorzystania widma i orbit satelitarnych.

Na genewską konferencję przybyło ponad 3700 uczestników reprezentujących 160, spośród 193 państw członkowskich.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

One Comment on “WRC 2015 o przyszłości częstotliwości dla MUX-5 i MUX-6”

  1. Tak a Niemcy już zadecydowały o przekazaniu 700MHz pod internet mobilny, uzgodniły termin przekazania na 2017+ rok itd.

    Po co ta szopka figurantów jak wiadomo, że sprawa przesądzona a decyzje podejmie rada UE a tam rządzą Niemcy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *