TVP o swoim udziale w konkursie na operatora MUX-8

W związku z ogłoszonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej konkursem na operatora multipleksu ósmego (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, Telewizja Polska 29 kwietnia 2015 roku złożyła urzędowi swoją ofertę.

W ramach dostępnej przepływności MUX-8 rozpowszechniane lub rozprowadzane (w zależności od zapisów stosownych koncesji Przewodniczącego KRRiT) będą programy Telewizji Polskiej oraz innych nadawców. Planowane jest nadawanie jednego programu TVP w rozdzielczości HD (2 sloty) oraz jednego w rozdzielczości SD względnie trzech programów w rozdzielczości SD.

Dlaczego oferta TVP w konkursie na operatora MUX-8 jest atrakcyjna dla rynku medialnego?

Zgodnie z warunkami konkursu zostaną uruchomione usługi dodatkowe. Wśród tych usług znajdą się te, które są powszechnie znane – napisy DVB, elektroniczny przewodnik po programie (EPG), jak i nowe, stanowiące dla widza znaczne wzbogacenie oferty telewizyjnej – jak telewizja hybrydowa HbbTV. Z obecnie dostępnych danych wynika bowiem, że w Polsce jest około 1,3 mln odbiorców telewizji hybrydowej (odbiorniki podłączone do sieci i odbierające sygnał HbbTV). Należy przy tym zaznaczyć, że to głównie Naziemna Telewizja Cyfrowa daje możliwości rozwoju tej funkcjonalności. Często przy odbiorze telewizji drogą satelitarną lub kablową nie jest przesyłany sygnał HbbTV. TVP jako jedyna na rynku krajowym ma doświadczenia związane z uruchamianiem kanałów wirtualnych, w tym przy pomocy HbbTV. Na MUX-8 możliwy będzie rozwój tej usługi, co pozwoli w części zrekompensować ograniczone zasoby częstotliwości przeznaczone na nadawanie telewizyjne i jednocześnie wzbogacić znacznie ofertę telewizji naziemnej w stopniu zapewniającym konwergencję mediów. Tym sposobem będzie możliwe zaoferowanie widzom całej palety programów pochodzących od zróżnicowanych dostawców, nie tylko TVP, wzmacniając tym samym warunki konkurencyjności rynku medialnego w Polsce. Wśród usług dodatkowych na MUX-8 będą także usługi dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku (audio deskrypcja i wirtualny prezenter języka migowego, technologia rozpoznawania mowy speech-to-text), dodatkowa ścieżka audio i kanały wirtualne.

TVP posiada kompetencje i niezbędne zasoby, będąc jak dotychczas operatorem MUX-3. TVP jako jedyny podmiot na rynku w oparciu o MUX-3 świadczy tak daleko rozwinięte usługi dodane. Dlatego administrowanie MUX-8 nie będzie wymagało tworzenia nowych struktur czy zdobywania know how, co pozwala na minimalizację kosztów ponoszonych z tego tytułu i tym samym na niższe obciążenia tymi kosztami nadawców programów na MUX-8.

Wartość biznesową z przedsięwzięcia należy rozpatrywać w dwóch obszarach: korzyści dla nadawców programów oraz w obszarze korzyści dla odbiorców końcowych. Korzyścią dla nadawców programów na MUX-8 (w tym również TVP) będzie zapewnienie zoptymalizowanej usługi rozpowszechniania lub rozprowadzania programów po możliwie najniższym koszcie (gdyż marża na tej działalności nie jest głównym strumieniem korzyści operatora). Drugim obszarem jest wartość dla widzów związana ze świadczeniem usług dodanych i rozwój tego segmentu rynku. TVP skutecznie komercjalizuje projekty w obszarze usług dodanych, co jednoznacznie wskazuje na ich zapotrzebowanie nie tylko od strony widzów, ale również reklamodawców i sponsorów.

Rozwój tego typu usług i konwergencja z nowymi mediami są niezbędne dla zachowania konkurencyjności telewizji jako medium. Ponadto wzbogacenie oferty naziemnej o usługi dodane – w szczególności HbbTV i kanały wirtualne – może stać się impulsem do rozwoju tego segmentu w pozostałych formach dystrybucji sygnału TV. Pierwsze przykłady międzynarodowe pokazują, iż tworzenie kanałów wirtualnych w oparciu o HbbTV jest realną możliwością stworzenia nowej formy dystrybucji treści od zróżnicowanych dostawców. TVP posiadając niezbędne doświadczenie może stworzyć warunki do rozwoju nowego segmentu rynku usług medialnych, będących alternatywą dla nieustannie konsolidującego się (ze szkodą dla konkurencyjności) rynku operatorów platform satelitarnych i kablowych.

Jak wiadomo, konkurs będzie rozstrzygany w oparciu o trzy kryteria: wysokości dodatkowej opłaty za korzystanie z częstotliwości, wielkości inwestycji oraz wpływu na konkurencję na rynku audiowizualnych usług medialnych pochodzących na różnorodnych dostawców. Projekt TVP dla MUX-8 spełnia wszystkie te kryteria w sposób zoptymalizowany i z dodatkowym wpływem na budowę nowego segmentu rynku w oparciu o usługi dodane. Jest to unikatowa wartość oferty TVP, oparta nie tylko na jej długoletnim doświadczeniu, ale wyjątkowemu know-how (łączenie usług NTC ze środowiskiem Internetu w obszarze usług dodanych udostępnianych na multipleksie).

Zamiarem TVP jest wygrana w tej rywalizacji, z pożytkiem dla rozwoju telewizji cyfrowej naziemnej, rozwoju rynku audiowizualnych usług medialnych a także zwiększenia dostępu odbiorców nie tylko do programów, ale także usług na żądanie czy usług kanałów wirtualnych, pochodzących od różnorodnych dostawców, w specjalnie dedykowanej Strefie Widza.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *