TVP otrzyma w 2016 roku 335 mln zł z abonamentu RTV

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 23 czerwca 2015 roku przyjęła uchwałę w sprawie podziału środków abonamentowych na rok 2016. Jako podstawę KRRiT przyjęła prognozę wpływów na rok 2016 w kwocie 661 mln (prognoza na 2013 rok to 401 mln, na 2014 rok – 650 mln, na 2015 rok – 720 mln).

Uchwała jest ważnym elementem uzgodnień planów programowo-finansowych pomiędzy spółkami mediów publicznych a Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, które wynikają z nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 6 sierpnia 2010 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z 27 kwietnia 2011 roku do 15 kwietnia publiczni nadawcy przedłożyli Krajowej Radzie przygotowane przez siebie plany finansowo-programowe na 2016 rok. KRRiT przeprowadziła analizę otrzymanych dokumentów obejmującą m.in. zadania, jakie wyznaczyli sobie nadawcy publiczni do realizacji w roku 2016, sprawozdania z realizacji misji w 2014 roku oraz przyznała środki abonamentowe na przedsięwzięcia uwzględnione w planach finansowo-programowych.

Ostatnim etapem uzgadniania planów są informacje przekazane każdej ze spółek mediów publicznych o podziale kwot na poszczególne przedsięwzięcia.

W uchwale dokonano podziału prognozowanych środków pomiędzy jednostki publicznego radia i telewizji przyjmując, iż do momentu osiągnięcia kwoty 661 milionów, sposób podziału wpływów między jednostki publicznej radiofonii i telewizji w 2016 roku, będzie następujący:

Telewizja Polska otrzyma 335 mln (w 2013 roku otrzymała 282 mln, w 2014 roku otrzymała 354 mln, prognoza na 2015 rok – 380,2 mln);

Polskie Radio – 170,6 mln (w 2013 roku otrzymało 194 mln, w 2014 roku otrzymało 158 mln, prognoza na 2015 rok – 177,6 mln);

Radio Białystok – 9 158 000 zł;
Polskie Radio Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy – 8 380 000 zł;
Radio Gdańsk – 9 520 000 zł;
Radio Katowice – 8 990 000 zł;
Radio Kielce – 8 723 000 zł;
Radio Koszalin – 8 430 000 zł;
Radio Kraków – 10 482 000 zł;
Radio Lublin – 8 922 000 zł;
Radio Łódź – 8 494 000 zł;
Radio Olsztyn – 9 555 000 zł;
Radio Opole – 9 804 000 zł;
Radio Merkury w Poznaniu – 9 236 000 zł;
Radio Rzeszów – 9 044 000 zł;
Radio Szczecin – 8 826 000 zł;
Polskie Radio RDC w Warszawie – 10 229 000 zł;
Radio Wrocław – 9 235 000 zł;
Radio Zachód w Zielonej Górze – 8 340 000 zł.

W wypadku niższych wpływów media publiczne otrzymają środki proporcjonalnie mniejsze, natomiast nadwyżka zostanie podzielona: TVP – 50%, Polskie Radio – 25%, rozgłośnie regionalne – równą część pozostałych 25%.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *