TVP po raz 24. z akcją „Reklama Dzieciom”

Od 1993 roku „Reklama Dzieciom” – dzięki hojności reklamodawców – zebrała ponad 20 milionów złotych. Pomoc trafiła do ponad tysiąca placówek w całej Polsce. W tym roku pieniądze będą przekazywane na terapię dla chorych dzieci. Specjalny charytatywny blok reklamowy zostanie wyemitowany 25 grudnia 2016 roku w TVP1, tuż po głównym wydaniu „Wiadomości”.

Tegoroczny dochód z 24. akcji „Reklama Dzieciom” zostanie przekazany w całości na terapię dla chorych dzieci (w tym m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia sal przeznaczonych do terapii).

Podział uzyskanych środków nastąpi pomiędzy instytucje państwowe i społeczne prowadzące działalność opiekuńczą, wychowawczą i zdrowotną na rzecz dzieci. Wnioski osób fizycznych nie są rozpatrywane.

Pieniądze z poprzedniej edycji „Reklamy Dzieciom” trafiły do ponad 100 beneficjentów. Darowizny przeznaczono m.in. na: organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, wyposażenie sal integracji sensorycznej i terapii EEG Biofeedback oraz dofinansowanie programów terapeutycznych.

Przy podziale środków z 24. edycji „Reklamy Dzieciom” będą brane pod uwagę wnioski, które wpłyną do Telewizji Polskiej S.A. do 31 grudnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) i te, które do akcji zakwalifikuje Komisja ds. darowizn TVP.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *