TVP Polonia z nagrodą Perła Honorowa

Magazyn ekonomiczny „Polish Market” przyznał TVP Polonia Perłę Honorową za Krzewienie Polskich Tradycji i Wartości Patriotycznych.

Laureatami Pereł Honorowych są osoby i instytucje uznawane za ambasadorów najwyższych polskich wartości. TVP Polonia od lat łączy Polaków na całym świecie. Podtrzymuje polską tożsamość i świadomość patriotyczną kolejnych generacji Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Kultywuje pamięć o bohaterach narodowych, przybliżając ich sylwetki w filmach fabularnych i dokumentalnych. Prezentuje i pielęgnuje dziedzictwo kulturowe i narodowe poprzez reportaże polonijne i produkcje historyczne. Upowszechnia język ojczysty, pokazując audycje edukacyjne dla najmłodszych oraz poradniki językowe. Dzięki stale wzbogacanej i uatrakcyjnianej ofercie programowej, zaznajamia z polska kulturą, naucza historii, podnosi świadomość narodową, pokazuje współczesność, angażuje w życie społeczne.

Uroczystość wręczenia Pereł Honorowych odbyła się 28 października 2016 roku na Zamku Królewskim w Warszawie podczas corocznej Gali Pereł Polskiej Gospodarki. Nagrodę odebrała dyrektor TVP Polonia, Magdalena Tadeusiak-Mikołajczak. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu, Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *