Zgodnie z zapowiedziami Telewizja Polska złożyła w sądzie pozew przeciw redaktorom naczelnym portali wPolityce.pl i wSumie.pl, Markowi Pyzie i Dorocie Łosiewicz oraz wydawcy obu portali spółce Fratria, żądający publikacji sprostowania nieprawdziwej publikacji o Andrzeju Turskim. TVP przypomina, że oba te portale 5 grudnia 2013 roku opublikowały kłamliwy tekst pod tytułem “wSumie.pl ujawnia prawdziwe powody odejścia Turskiego z Panoramy. Wystąpił pijany na wizji?”. Równocześnie nie spróbowały nawet zweryfikować tej informacji w TVP, a także zwlekały i w efekcie nie opublikowały w całości przesłanego im przez rzecznika prasowego TVP sprostowania.

TVP w treści pozwu żąda zamieszczenie na obu portalach oświadczeń (o rozmiarach 20 cm x 10 cm, czcionka nie mniejszą niż 12 pkt drukarskich, umieszczonych w ramce, na czas 72 godzin) obojga pozwanych, że przepraszają “Telewizję Polską S.A. za rozpowszechnienie (…) nieprawdziwych, godzących w dobre imię Telewizji Polskiej, informacji o prowadzeniu przez Andrzeja Turskiego w dniu 30 listopada 2013 r. audycji informacyjnej “Panorama” będąc pod wpływem alkoholu”. A także, iż obydwoje z ubolewaniem oświadczają, że “zawarte w artykule informacje były nierzetelne i niepoparte faktami” i przyznają, że nie mieli żadnych podstaw do formułowania tezy o pozostawaniu Andrzeja Turskiego pod wpływem alkoholu “w trakcie prowadzenia Panoramy 30 listopada 2013 r.”.

Jeśli pozwani tego nie uczynią, TVP wniesie o upoważnienie do opublikowania na koszt pozwanych tych oświadczeń w dzienniku “Gazeta Wyborcza”.

Źródło: Telewizja Polska