TVP rozpoczęła przetarg na dom mediowy

Telewizja Polska rozpoczęła przetarg, w którym wyłoni podmiot odpowiedzialny m.in. za planowanie i zakup mediów na cele kampanii. Budżet, którego obsługę powierzy domowi mediowemu TVP wynosi 23 mln zł netto. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej, do dnia 17 czerwca br.

Sprawdź ofertę kanałów TVP w PROGRAMIE TV

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. W dokumentach przetargowych Telewizja Polska określiła progi rabatów, jakich oczekuje od domu mediowego w zakupie konkretnych mediów. O wyborze zwycięskiego domu mediowego zdecyduje w 78% kryterium ceny co oznacza, że kryteria jakościowe, wyjątkowo jak nigdy dotąd będą stanowić aż 22%. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy, do dnia 17 czerwca br.

Na kwotę 23 mln zł netto składają się koszty zewnętrznego wykonania usług (czyli m.in. zakup mediów), w wysokości nie wyższej niż 22,182 mln zł netto (bez VAT). Pozostała kwota 818 tys. zł to maksymalne wynagrodzenie agencji w ciągu roku współpracy. Umowa zostanie bowiem zawarta na 12 miesięcy, począwszy od 1 października br.

Wybrany dom mediowy zajmie się planowaniem i zakupem mediów, tworzeniem strategii mediowych zlecanych przez TVP kampanii reklamowych, oceną ofert mediów, rekomendowaniem nowych kreatywnych rozwiązań mediowych, produkcją kreacji, monitoringiem kampanii, ich nadzorem oraz rozliczaniem.

Obecnie obsługą mediową TVP zajmuje się dom mediowy Value Media. Umowa wygasa z końcem września.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *