TVP skierowało do SDP wezwanie przedprocesowe

Prezes TVP, Juliusz Braun, skierował 11 maja 2015 roku wezwanie przedprocesowe do Krzysztofa Skowrońskiego, szefa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wezwanie to ma związek z publikacją na stronie internetowej SDP Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP z dnia 24-25 kwietnia 2015 pt. „w.s. dymisji Juliusza Brauna ze stanowiska Prezesa TVP S.A.”. Jak stwierdza Braun, jego działalność jako prezesa Zarządu Telewizji Polskiej została w tej uchwale przedstawiona w sposób nieprawdziwy.

W swoim piśmie prezes Juliusz Braun wzywa SDP m.in. do niezwłocznego usunięcia ze strony internetowej stowarzyszenia pełnego tekstu zakwestionowanej Uchwały oraz wszystkich odsyłających do niej linków. Domaga się również opublikowania na stronie internetowej stowarzyszenia oświadczenia zawierającego oficjalne przeprosiny za umieszczenie w Uchwale SDP nieprawdziwych informacji o „katastrofalnej sytuacji organizacyjnej, finansowej i kadrowej w Telewizji Polskiej S.A.”, która miała rzekomo wystąpić w czasie pełnienia przez Brauna funkcji prezesa Zarządu oraz o „likwidacji w tym okresie aktywności dziennikarskiej i kulturalnej, upolitycznieniu i braku przestrzegania etyki i misji dziennikarskiej”. Przeprosiny powinny dotyczyć też nieprawdziwej informacji o dopuszczeniu do upadku większości oddziałów telewizji publicznej.

W piśmie przedprocesowym do SDP prezes Braun podkreśla, że rzeczywista sytuacja organizacyjna oraz finansowa Telewizji Polskiej, którą obrazują powszechnie dostępne, coroczne sprawozdania finansowe, w żadnej mierze nie uzasadnia formułowania zarzutów o katastrofalnej sytuacji spółki oraz upadku jej oddziałów terenowych.

Jak dodaje prezes Braun, wprowadzone w spółce procedury dotyczące etyki dziennikarskiej dowodzą jego aktywności w celu zapewnienia właściwego poziomu dziennikarstwa, co czyni nieprawdziwym twierdzenie o jego odpowiedzialności za nieprzestrzeganie w spółce etyki i misji dziennikarskiej. Z kolei zawartość oferty programowej telewizji publicznej zaprzecza twierdzeniom o likwidacji w spółce aktywności dziennikarskiej i kulturalnej.

Argumenty te wskazują, że zamieszczone w Uchwale SDP informacje na mój temat są nieprawdziwe – konkluduje prezes TVP, zastrzegając, że w razie nie zastosowania się SDP do jego żądań, podejmie dalsze kroki prawne.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *