TVP ukarana za program „Jan Pospieszalski: BLIŻEJ”

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na spółkę Telewizja Polska S.A. karę w wysokości 100 000 zł za nieuzasadnioną emisję drastycznych scen w TVP INFO. Kara dotyczy wyemitowanej 20 lutego 2014 roku audycji z cyklu „Jan Pospieszalski: BLIŻEJ” poświęconej sytuacji na Ukrainie.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza audycji wykazała naruszenie art. 18 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji. Zamieszczony w audycji „Jan Pospieszalski: BLIŻEJ” materiał audiowizualny zawierał sceny, które w drastyczny sposób eksponowały przemoc.

Niedopuszczalne jest skupianie przekazu na wyrazistym i dokładnym pokazywaniu krwawych ran czy scen śmierci, wyróżnianie jej np. poprzez stosowanie zbliżeń czy powtórzeń. Publiczne pokazywanie śmiertelnych ran, ludzi poległych banalizuje śmierć i odbiera jej głęboki duchowy sens. Prezentowanie w zbliżeniu naturalnych, drastycznych scen śmierci pozbawia pokazywane ofiary godności i intymności. Każdy człowiek zasługuje na uszanowanie momentu śmierci. Nie można tego wydarzenia traktować jako ilustracji publicystycznych tez do dyskusji w studio.

Pokazywanie scen przemocy i okrucieństwa wymaga w każdym przypadku poważnego namysłu także z racji zachowania koniecznej równowagi między dokładnością relacji a wrażliwością odbiorców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Ukazywanie drastycznej przemocy mogło budzić, szczególnie u małoletnich odbiorców, poczucie przerażenia oraz zagrożenia. Dbałość o rzetelność dziennikarską oraz swoboda wypowiedzi nie mogą być usprawiedliwieniem dla nieuzasadnionego eksponowania przemocy.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy, a także dotychczasową działalność nadawcy, w tym stwierdzone przypadki naruszenia w przeszłości normy art. 18 ustawy.

Decyzja nr 7/2014 w sprawie ukarania Spółki Telewizja Polska S.A.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *