TVP zapłaci ponad 25 mln zł za 4 lata nadawania TVP ABC

Telewizja Polska poinformowała o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 na okres czterech lat” w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Telewizja Polska zapowiada, że usługę cyfrowej emisji programu TVP ABC świadczyć będzie spółka EmiTel, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy pozostałych programów nadawanych na MUX-1: Eska TV, TTV, Polo TV i ATM Rozrywka. Wartość zamówienia, które będzie polegało na cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 4 lat, wyniesie 25 411 200 zł.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *