TVP3 Regiony mają ruszyć we wrześniu

W czasie konferencji „Rola Oddziałów Terenowych TVP w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, która odbyła się 23 maja 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim, członkowie zarządu Telewizji Polskiej zapowiedzieli start nowej telewizji regionalnej publicznego nadawcy o wstępnej nazwie TVP3 Regiony.

Podczas konferencji przedstawiciele Telewizji Polskiej, resortów administracji i cyfryzacji oraz kultury i dziedzictwa narodowego, a także Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, urzędu marszałkowskiego oraz Europejskiej Unii Nadawców i CIRCOM Regional (organizacji zrzeszającej publiczne media regionalne) dyskutowali o zadaniach, jakie spoczywają na mediach regionalnych. Poruszano społeczne aspekty procesu cyfryzacji oraz współpracę samorządów lokalnych i Oddziałów Terenowych TVP na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Dr Juliusz Braun, prezes Zarządu TVP S.A. podkreślił, iż regionalne media publiczne powinny przyczyniać się do budowy więzi społecznych. Według prezesa telewizji publicznej kapitał społeczny może być budowany dzięki regionalnym ośrodkom. Natomiast Marian Zalewski, członek Zarządu podkreślił, że „Oddziały Terenowe powinny być silnymi, regionalnymi nadawcami, z których każdy dysponuje stosowną kadrą, bazą techniczną, częstotliwością i rozpowszechnia własny program”. W swojej prezentacji pt. „Strategia TVP a wzmocnienie roli Oddziałów Terenowych Telewizji Polskiej” zapowiedział, że 1 września br wystartuje telewizja regionalna o wstępnej nazwie TVP3 Regiony. – Wstępnie mówimy o TVP3 Telewizji Regionalnej. Chcemy powracać do tego, co najbardziej się sprawdziło, co było na naszych oczach. Naszym obowiązkiem jest ochrona tego dziedzictwa, naszej spuścizny historycznej i medialnej Telewizji Polskiej. I jeśli jest taka możliwość i potrzeba, trzeba powrócić do tego, co było najlepsze – powiedział M. Zalewski.

Obecnie funkcjonuje 16 Oddziałów Terenowych, nadających tylko 3,5 godziny programu na dobę. W planach jest 18-20 godzin emisji, w tym 4,5 godziny własnego programu premierowego i 2,5 godziny programu koprodukowanego. Głównym zadaniem Oddziałów Terenowych będzie postawienie na informację i publicystykę, gdyż takie, według przeprowadzonych badań, jest zapotrzebowanie mieszkańców poszczególnych regionów.

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji podkreślił istotną rolę Oddziałów Terenowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego mówiąc, że „są dobra cywilizacyjne, które powinny być dostępne w każdym miejscu. Takim dobrem jest dostęp do rzetelnej informacji związanej z rozwojem regionu”. Podkreślił, że media publiczne to nie tylko przekaz informacji, to także obszar, gdzie może się kształtować nasze poczucie bycia obywatelem. A świadome obywatelstwo to nie tylko bycie poinformowanym, ale również informowanie. Wspomniał również o niekwestionowanej roli telewizji publicznej we wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej i zaangażowaniu Oddziałów Terenowych. Docenił również zaawansowanie technologiczne Telewizji Polskiej w obszarze nowych mediów, wskazując na innowacyjne usługi takie jak telewizji hybrydowa, czy TVP Stream.

Prelegenci zgodnie zwrócili uwagę na konieczność stabilnego finansowania mediów publicznych, które zagwarantuje rozwój Oddziałów Terenowych, co korespondowało z wystąpieniem przedstawicieli europejskich organizacji zrzeszających media publiczne.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *