UKE bada zainteresowanie multipleksem w paśmie VHF

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza dostępność częstotliwości z zakresu 174-230 MHz do wykorzystania przez systemy telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T w multipleksie ogólnopolskim. W związku ze złożeniem przez jednego z przedsiębiorców wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości z zakresu 174 – 230 MHz UKE informuje, że inne podmioty zainteresowane rezerwacją tych zasobów częstotliwości powinny skierować swoje zgłoszenia do Prezesa UKE w terminie do dnia 19 listopada 2013 roku.

Ogłoszenie dostępności częstotliwości z zakresu 174 – 230 MHz

Zgłoszenie zainteresowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o rezerwację częstotliwości i służy wyłącznie określeniu przez Prezesa UKE zainteresowania zasobami częstotliwości na wskazanym obszarze.

Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE zgłoszone zostanie na piśmie lub drogą elektroniczną zainteresowanie przekraczające dostępne zasoby częstotliwości, konieczne będzie wyłonienie w drodze konkursu podmiotu, na rzecz którego dokonana zostanie rezerwacja tych częstotliwości.

Aktualnie w Polsce są dostępne cztery multipleksy Naziemnej Telewizji Cyfrowej, w tym trzy ogólnopolskie multipleksy z bezpłatną ofertą programową (MUX-1, MUX-2, MUX-3) oraz jeden multipleks telewizji mobilnej (kodowany).

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *