UKE ogłosiło konkurs na MUX-8

12 marca 2015 roku prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił konkurs na rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174-230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w ósmym multipleksie (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, na okres 15 lat.

Na ofertę ósmego multipleksu (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej składać się będą:
– trzy programy telewizyjne w standardowej rozdzielczości albo jeden program telewizyjny w wysokiej rozdzielczości i jeden program telewizyjny w standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła lub udzieli Telewizji Polskiej koncesji lub program TVP Polonia,
– cztery programy telewizyjne w standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w MUX-8 udzielona zostanie koncesja przez KRRiT.

Odbiór programów dostępnych w ofercie MUX-8 będzie bezpłatny.

Podmiot, który wygra konkurs i zostanie operatorem MUX-8 zobowiąże się m.in. do:

1. Rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem konkursu na co najmniej 7 obszarach i komercyjnego rozpoczęcia oferowania na tych obszarach usług polegających na rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów z ich wykorzystaniem nie później niż w terminie 10 miesięcy od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji.

2. Realizacji następującego tempa rozwoju sieci:
a) zapewnienie poziomu sygnału umożliwiającego co najmniej odbiór stacjonarny na terytorium RP, na którym zamieszkuje co najmniej 95% ludności, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji,
b) zapewnienie poziomu sygnału umożliwiającego co najmniej odbiór stacjonarny wyższej jakości pokrycia na terytorium RP, na którym zamieszkuje co najmniej 90% ludności, nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji.

3. Zapewnienia przepływności netto MUX-8 na poziomie nie mniejszym niż 19 Mb/s.

4. Zapewnienia dla składowej wizji każdego z programów telewizyjnych w MUX-8 minimalnej przepływności na poziomie nie mniejszym niż 1,0 Mb/s dla programów w jakości SD oraz 2,5 Mb/s dla programów w jakości HD, przy zastosowaniu multipleksowania statystycznego wszystkich składowych wizji w ramach jednej grupy.

Podmioty zainteresowane konkursem mogą składać swoje oferty do 29 kwietnia 2015 roku.

Ogłoszenie konkursu
Dokumentacja konkursowa
Załącznik nr 1 Wzór oferty
Załącznik nr 2 Warunki techniczne

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *