UKE ogłosiło konsultacje w sprawie konkursów na operatorów MUX-L4 – MUX-L8

27 czerwca Prezes UKE ogłosił konsultacje dokumentacji konkursowej na pięć rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarach rezerwacji: Świdnica/Wrocław, Gorzów Wlkp 2, Zielona Góra 1, Głogów/Legnica/Lubin, Jelenia Góra 1, przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksach lokalnych, odpowiednio: MUX-L4, MUX-L5, MUX-L6, MUX-L7 oraz MUX-L8.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243), Prezes UKE ogłosił:

1. Z dniem 27 czerwca 2014 roku rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące konkursu na pięć rezerwacji częstotliwości (kanałów TV o szerokości 8 MHz) z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na wskazanych poniżej obszarach rezerwacji:

muxl1

Wymienione wyżej częstotliwości są przeznaczone do:
1) rozpowszechniania lub rozprowadzania, poprzez umieszczenie w jednym z multipleksów telewizji lokalnej: L4, L5, L6, L7, L8, wymienionego poniżej właściwego dla wybranego multipleksu programu telewizyjnego:

muxl2

2) rozpowszechniania lub rozprowadzania innych programów telewizyjnych lub radiofonicznych,
– do dnia 31 grudnia 2020 r.

W multipleksie mogą być rozpowszechnianie lub rozprowadzanie wyłącznie programy telewizyjne lub radiofoniczne, na które została udzielona koncesja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na rozpowszechnianie programu, z wyłączeniem programów, na które została udzielona koncesja na rozpowszechnianie programów w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego są projekty następujących dokumentów:
1) ogłoszenia o konkursie na pięć rezerwacji częstotliwości (kanałów TV o szerokości 8 MHz) z zakresu 470-790 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarach rezerwacji: Świdnica/Wrocław (kanał TV nr 24; częstotliwość środkowa 498 MHz), Gorzów Wlkp 2 (kanał TV nr 38; częstotliwość środkowa 610 MHz), Zielona Góra 1 (kanał TV nr 38; częstotliwość środkowa 610 MHz), Głogów/Legnica/Lubin (kanał TV nr 43; częstotliwość środkowa 650 MHz), Jelenia Góra 1 (kanał TV nr 57; częstotliwość środkowa 762 MHz), przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksach telewizji lokalnej, odpowiednio: L4, L5, L6, L7, L8;
2) dokumentacji konkursowej na pięć rezerwacji częstotliwości (kanałów TV o szerokości 8 MHz) z zakresu 470 – 790 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarach rezerwacji: Świdnica/Wrocław (kanał TV nr 24; częstotliwość środkowa 498 MHz), Gorzów Wlkp 2 (kanał TV nr 38; częstotliwość środkowa 610 MHz), Zielona Góra 1 (kanał TV nr 38; częstotliwość środkowa 610 MHz), Głogów/Legnica/Lubin (kanał TV nr 43; częstotliwość środkowa 650 MHz), Jelenia Góra 1 (kanał TV nr 57; częstotliwość środkowa 762 MHz), przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów telewizyjnych lub radiofonicznych umieszczonych w multipleksach telewizji lokalnej, odpowiednio: L4, L5, L6, L7, L8.

3. Projekty dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego są udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 1 sierpnia 2014 r., w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godzinach 8:15-16:15, w formie pisemnej, z dopiskiem:

„Stanowisko dotyczące konkursu na pięć rezerwacji częstotliwości – multipleksy L4, L5, L6, L7, L8”

oraz elektronicznej na adres e-mail: rezerwacja@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie;
2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl).

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 35.

Dokumentacja konkursowa tv lokalne
Załącznik nr 1 Wzor oferty 470-790 MHz_mux_L4
Załącznik nr 2 Wzor oferty 470-790 MHz_mux_L5
Załącznik nr 3 Wzor oferty 470-790 MHz_mux_L6
Załącznik nr 4 Wzor oferty 470-790 MHz_mux_L7
Załącznik nr 5 Wzor oferty 470-790 MHz_mux_L8
Załącznik nr 6 – Warunki techniczne_tv_loklane

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *