22 maja 2015 roku prezes UKE podpisał Zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Zarządzeniem, na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), ustalony został plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz, w tym plan wykorzystania kanałów na potrzeby rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w czwartym multipleksie (MUX-4) Naziemnej Telewizji Cyfrowej, którego sygnał może być transmitowany w sieciach stacji nadawczych o zasięgu ogólnokrajowym, od dnia 1 czerwca 2015 roku.

Jednocześnie traci moc zarządzenie nr 29 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz (Dz. Urz. UKE poz. 56), które nie uwzględniało planu wykorzystania kanałów na potrzeby ogólnopolskiego MUX-4.

Zarządzenie Nr 13 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej