W KRRiT odbyło się spotkanie w sprawie cyfryzacji radia

17 marca br. w siedzibie KRRiT odbyło się spotkanie poświęcone cyfryzacji radia w Polsce. Głównym tematem dyskusji były wspólne działania nadawców, regulatorów i producentów zmierzające do wdrożenia nowej technologii.

W spotkaniu ze strony KRRiT uczestniczyli Jan Dworak, przewodniczący KRRiT, Witold Graboś, zastępca przewodniczącego KRRiT oraz członkowie zespołu ds. wdrażania radiofonii cyfrowej: Ewa Gadomska, Agnieszka Ogrodowczyk, Krystyna Rosłan-Kuhn, Barbara Stachowiak i Katarzyna Twardowska.

Urząd Komunikacji Elektronicznej reprezentował Paweł Deoniziak, Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej profesor Józef Modelski. W spotkaniu wzięli udział także: Krzysztof Łuszczewski, pełnomocnik ds. cyfryzacji w Polskim Radiu, Mirosław Ostrowski, dyrektor ds. technicznych Radia Wrocław, Rafał Biegała, dyrektor ds. rynków lokalnych w Grupie Eurozet, Leszek Kozioł, członek zarządu spółki Time S.A., Adam Fijałkowski, wiceprezes zarządu spółki Agora, Andrzej Mielimonka, prezes zarządu spółki Mulitimedia SA, Michał Kanownik, dyrektor Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Dorota Ostrowska z Polskich Sieci Nadawczych i Piotr Siemieniec, dyrektor Biura Usług Radiowych i Telewizyjnych w spółce Emitel.

Spotkanie było okazją do przedstawienia międzydepartamentalnego zespołu roboczego ds. wdrażania radiofonii cyfrowej, powołanego decyzją Przewodniczącego KRRiT, 29 października 2013 r., którym kieruje Witold Graboś, zastępca przewodniczącego KRRiT. Zadaniem zespołu jest opracowanie projektu rekomendacji do strategii rządowej w sprawie implementacji radiowej emisji cyfrowej dla całego rynku polskiego.

Działania KRRiT będą się koncentrować na:
– przygotowaniu koncepcji wdrażania radia cyfrowego, której efektem będzie konwersja radiowego rynku analogowego na rynek cyfrowy, przy utrzymaniu możliwej stabilności rynku radiowego;
– opracowaniu koncepcji zagospodarowania pozostałych dwóch multipleksów radiowych poprzedzonej konsultacjami społecznymi;
– działaniach zmierzających do rozszerzenia oferty programowej, nowych treści cyfrowych, w tym nowych programów i usług;
– działaniach na rzecz rozwoju, dostępu i korzystania z radiowych platform cyfrowych – Internet, usługi mobilne, naziemna emisja cyfrowa;
– ocenie efektywności przebiegu procesu cyfryzacji w radiofonii publicznej.

W ramach zespołu powołany został też podzespół ds. technicznych, którego pracami kieruje Krystyna Rosłan- Kuhn, ekspert KRRiT.

W „Strategii regulacyjnej na lata 2014-2016” wymienione są dwie podstawowe role Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: rola rzecznika odbiorców i użytkowników usług medialnych oraz rzecznika rynku usług medialnych i podmiotów na nim działających. Wypełniając obie te role, od początku kadencji KRRiT podejmuje działania związane z cyfryzacją rynku audiowizualnego. Cyfryzacja radia jest kolejnym etapem tych prac – powiedział Jan Dworak rozpoczynając spotkanie.

Przewodniczący KRRiT odnosząc się do pewnej rezerwy, jaką nadawcy komercyjni wyrażają w dyskusji publicznej, zapewnił, że po stronie regulatora jest otwartość i chęć współpracy na każdym etapie wdrażania cyfrowego radia. Przypomniał też, że KRRiT przed podjęciem decyzji o uruchomieniu nadawania cyfrowego przez Polskie Radio dwukrotnie organizowała konsultacje społeczne, w których zapraszała radiowych nadawców komercyjnych do wyrażenia opinii o procesie. Niestety, wówczas nadawcy nie odpowiedzieli.

Powinniśmy rozmawiać o argumentach rynkowych i społecznych, ale także o wątpliwościach, które wiążą się z kosztami ekonomicznymi w zarządzanych przez Państwa spółkach – podkreślił Jan Dworak zwracając się do nadawców. – Nasza dyskusja powinna koncentrować się wokół dwóch kluczowych zagadnień: jak najmniejszej dokuczliwości przejścia z technologii FM na technologię DAB+ i zagospodarowaniu DAB+ z zachowaniem jak największych korzyści dla odbiorców i bezpieczeństwa interesów obecnych nadawców – dodał.

Ważnym tematem dyskusji było wykorzystanie naziemnych częstotliwości cyfrowych, które Polska ma do dyspozycji. Krajowa Rada stoi na stanowisku, by dokonać tego przy szerokich konsultacjach rynkowych.

Nadawcy z zadowoleniem przyjęli powstanie zespołu ds. wdrażania radiofonii cyfrowej, będącego forum otwartej dyskusji wszystkich zainteresowanych stron.

Nie jesteśmy przeciwnikami procesu cyfryzacji. Mamy nadzieję, że w oparciu o analizy i prace zespołu mamy szansę wspólnego wypracowania ścieżki rozwoju. Potrzebujemy odpowiedzi na pytania o przebieg samego procesu, terminy wdrażania jego poszczególnych etapów, a w tym kontekście także na pytanie o możliwy ostateczny termin wyłączenia nadawania analogowego. Równie ważne staje się też określenie parametrów, których spełnienie wskaże, jak dalej prowadzić cały proces lub też go wstrzymać – podkreślał Andrzej Mielimonka, prezes zarządu spółki Multimedia. Jako jedno z priorytetowych zadań zespołu wskazał opracowanie modelu cyfryzacji lokalnych rozgłośni radiowych.

Równoczesne nadawanie w technologii cyfrowej i analogowej wiąże się z dodatkowymi kosztami, które będziemy ponosili i z tego wynikają nasze obawy. Nieznana jest odpowiedź na pytanie, kiedy koszty nadawania zaczną się zmniejszać, bo oczywiste jest, że przez okres 10-12 lat – okres nadawania w obu systemach – nadawcy będą ponosić znacznie większe koszty i muszą swoim akcjonariuszom wskazać termin, kiedy inwestycja zacznie się zwracać – podkreślał Adam Fijałkowski, wiceprezes zarządu spółki Agora.

Zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy o radiofonii i telewizji KRRiT realizuje swoją misję poprzez projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. Dlatego celem prac kierowanego przeze mnie zespołu będzie opracowanie tzw. Zielonej Księgi, zawierającej rekomendacje do rządowej strategii cyfryzacji radia dla całego rynku polskiego. Chcielibyśmy, aby dokument ten powstał przy współpracy z nadawcami radiowymi. Tylko wówczas będzie on komplementarny, bo będzie prawdopodobnie zawierał także wątpliwości i problemy, jakie wyłonią się w toku wspólnych prac – wyjaśnił Witold Graboś.

W trakcie spotkania poruszono kwestię dostępności odbiorników radiowych.

Ważne jest określenie parametrów technicznych, które muszą spełniać dostępne na rynku odbiorniki i zobowiązanie producentów do ich stosowania. Klienci muszą też wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy kupnie nowego odbiornika. Drugim kryterium dynamicznego rozwoju rynku odbiorników jest wiedza o „ścieżce dochodzenia” do cyfrowego radia. Jeśli te kryteria zostaną spełnione to nie mam obaw, że rynek zapełni się zróżnicowaną ofertą odbiorników radiowych także pod względem cenowym – wyjaśniał Michał Kanownik ze Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Dziękując zebranym za udział w spotkaniu Witold Graboś podkreślił wagę wszystkich stanowisk i ponowił zaproszenie do prac w ramach międzydepartamentalnego zespołu ds. wdrażania radiofonii cyfrowej. Zadeklarował otwartość wobec zgłoszonych postulatów i uwag i zapowiedział kolejne spotkanie w podobnym gronie za kilka tygodni.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *