Większe wpływy z abonamentu RTV niż zakładała KRRiT

Zgodnie z analizą przeprowadzaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w okresie od stycznia do października bieżącego roku wielkość tegorocznego abonamentu będzie wyższa od kwoty prognozowanej o 40 milionów złotych. Pieniądze trafią do mediów publicznych na realizację misji.

Zgodnie z prognozą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 2012 roku wpływy abonamentowe miały wynieść 470 milionów złotych. Po analizie wpływów za ostatnie 10 miesięcy 2012 roku KRRiT stwierdziła, że wielkość tegorocznego abonamentu będzie wyższa od kwoty prognozowanej o 40 milionów złotych. Nadwyżka abonamentowa zostanie przekazana medianom publicznym zgodnie z podziałem procentowym wskazanym w uchwale KRRiT z 30 czerwca 2011 roku.

Telewizja Polska S.A. otrzyma – 19 milionów 200 tysięcy złotych, Polskie Radio S.A. – 10 milionów 600 tysięcy złotych, a rozgłośnie regionalne Polskiego Radia po 600 tysięcy złotych.

Nie jest to jednak poziom finansowania, który pozwoliłby na właściwy rozwój mediów publicznych, a w szczególności na konieczną dekomercjalizację Telewizji Publicznej. Dla zapewnienia stabilnego, przewidywalnego i odpowiedniego finansowania mediów niezbędne jest uchwalenie nowego prawa. Od 1 marca tego roku podjęcie prac nad ustawą medialną zapowiadali przedstawiciele rządu.

Większa ściągalność

Spodziewane wpływy abonamentowe w przyszłym roku wyniosą 510 milionów złotych. Jest to poziom wpływów wyższy od zakładanego jeszcze niedawno. Wynika z rosnącej aktywności Poczty Polskiej i aparatu skarbowego w ściąganiu należności.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *