W dniu 31 października 2014 roku uruchomione zostaną nowe emisje trzeciego multipleksu (MUX-3) Naziemnej Telewizji Cyfrowej z obiektów TSR Mielnik i TSR Wolbrom.

  • TSR Mielnik – kanał: 22; ERP: 5 W;
  • TSR Wolbrom – kanał 50, ERP: 10 W.

Uruchomienie nowych emisji może się wiązać z koniecznością dostosowania instalacji odbiorczych u widzów znajdujących się w pobliżu nowych nadajników.

Źródło: EmiTel