Wyjaśnienia UKE w sprawie zmian na MUX-1

Urząd Komunikacji Elektronicznej w wydanym komunikacie wyjaśnia, że rozprawa administracyjna, która ma się odbyć 10 grudnia 2013 roku, dotyczy zmiany decyzji TVP na współużytkowanie częstotliwości MUX-1, dlatego w charakterze stron zaproszeni są nadawcy już obecni na MUX-1. Dla nadawców nieobecnych jeszcze na MUX-1, a posiadających już koncesję, prawo przewiduje tylko status świadka.

W dalszej części komunikatu czytamy:

W dzisiejszym wydaniu gazety Nasz Dziennik została opublikowana informacja, że „Urząd Komunikacji Elektronicznej nie przyznał Fundacji Lux Veritatis statusu strony w rozprawie dotyczącej cofnięcia częstotliwości TVP na MUX-1”. Należy jednak wyjaśnić, że zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w sprawie dotyczącej zmiany lub uchylenia decyzji rezerwacyjnej wydanej 30 września 2009 r. dla Telewizji Polskiej S.A., stronami są TVP i tylko podmioty współużytkujące razem z TVP częstotliwości na pierwszym multipleksie cyfrowym (MUX-1).

Przypominamy, że aktualnie Telewizja Polska S.A. posiada prawo do dysponowania 4/8 całej pojemności MUX-1 (tj. miejscem na cztery cyfrowe programy telewizyjne w standardowej rozdzielczości), natomiast każdy z nadawców komercyjnych: ESKA TV S.A., STAVKA sp. z o.o., Lemon Records sp. z o.o. oraz ATM Grupa S.A. – uzyskał prawo do dysponowania po 1/8 całej pojemności MUX-1.

Stąd tylko nadawcy posiadający obecnie decyzje rezerwacyjne na MUX-1 zostali zaproszeni w charakterze strony na rozprawę administracyjną, którą Prezes UKE wyznaczył na 10 grudnia br.

W myśl obowiązujących  przepisów prawa możliwe jest natomiast przesłuchanie przez Prezesa UKE także innych zainteresowanych osób, wzywanych na rozprawę administracyjną imiennie w charakterze świadka. Osoby wezwane na rozprawę w charakterze świadka są zobowiązane do osobistego stawiennictwa. Nie jest możliwe przesłuchanie pełnomocnika osoby wezwanej w charakterze świadka.

Prezes UKE wziął pod uwagę fakt, że uzyskaniem rezerwacji częstotliwości na MUX-1 są zainteresowane także inne podmioty. Z tego powodu  Prezes UKE postanowił o wezwaniu w charakterze świadka również prezesów zarządów tych podmiotów,  które dopiero uzyskały koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych na MUX-1, tj. Fundacja LUX VERITATIS, Stopklatka S.A., TV Spektrum sp. z o.o. oraz  Telewizja Polska S.A.

Należy zdecydowanie podkreślić, że Prezes UKE dąży do przyspieszenia procedowania nad zmianą rezerwacji dla TVP na MUX-1, rozpoczętej z urzędu w dniu 7 listopada br. Dlatego podczas jednej rozprawy Prezes UKE zamierza uzyskać, zarówno do stron tego postępowania, jak i od wezwanych świadków, wszystkie niezbędne wyjaśnienia i stanowiska, które pozwolą wprowadzić zmiany w rezerwacji częstotliwości multipleksu pierwszego.

Natomiast wnioski o wydanie decyzji o rezerwacji częstotliwości dla nowych nadawców na MUX1 są rozpatrywane przez Prezesa UKE w ramach odrębnych postępowań od tego, w którym w dniu 10 grudnia br. zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna. Po dokonaniu zmiany lub cofnięciu rezerwacji dla TVP możliwe będzie zakończenie pozostałych postępowań i wydanie decyzji o rezerwacji częstotliwości na MUX1 dla: Fundacji Lux Veritatis, Stopklatka S.A., TV Spektrum sp. z o.o. oraz TVP (na program TVP ABC).

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *