Wyniki konsultacji planów zagospodarowania dla zakresów 470-790 oraz 790-862 MHz

14 sierpnia 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące uchylenia planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 862 MHz i ustanowienia w jego miejsce dwóch odrębnych planów dla zakresów 470-790 MHz oraz 790-862 MHz. Stanowiska i opinie w zakresie projektów będących przedmiotem konsultacji przekazały: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Info-TV-FM sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o., EmiTel sp. z o.o., GZT Telekom-Telemor sp. z o.o. oraz Telewizja Polska S.A.

Podmioty, zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów stanowiących przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 16 września 2013 roku.

Stanowiska złożone przez uczestników konsultacji:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Info-TV-FM sp. z o.o.
Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o.
EmiTel sp. z o.o.
GZT Telekom-Telemor sp. z o.o.
Telewizja Polska S.A.

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *