Zarząd TVP powołał Zespół ds. promocji dobrego imienia i historii Polski

W związku z toczącą się debatą publiczną na temat historii Polski oraz ostatnimi wydarzeniami, związanymi m.in. z nowelizacją ustawy o IPN, w dniu 5 lutego 2018 r. Zarząd TVP podjął uchwałę o powołaniu Zespołu ds. promocji dobrego imienia i historii Polski.

Sprawdź ofertę kanałów TVP w PROGRAMIE TV

Zespół ma za zadanie promocję historii Polski w kraju i za granicą, kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju oraz zapobieganie dezinformacji na tym polu.

Telewizja Polska wprowadza to jako stały element swojej działalności. Wpisujemy na stałe do swojego rozumienia misji kwestie obrony dobrego imienia Państwa Polskiego oraz dbałość o prawdę historyczną o II wojnie światowej.  Tym samym TVP włącza się w szerszą powinność wszystkich instytucji publicznych do obrony dobrego imienia Polski w kraju i na świecie – powiedział Prezes TVP Jacek Kurski.

Do zadań nowego ciała będzie należało m.in. wyszukiwanie, kreowanie i rozpowszechnianie unikatowych treści, promujących Polskę, np. filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży; inicjatywa w zakresie własnej produkcji fabularnej i dokumentalnej promującej historię Polski; koordynowanie programów informacyjnych pod kątem promocji historii Polski, a także współpraca międzynarodowa w obszarze tworzenia treści promujących historię państwa polskiego i kształtowania jego pozytywnego wizerunku.

Zespół odpowiadać będzie również za współpracę z mediami oraz instytucjami publicznymi w zakresie promocji historii Polski.

Stanowisko Przewodniczącego Zespołu ds. promocji dobrego imienia i historii Polski Zarząd TVP powierzył Dyrektorowi TVP1 Mateuszowi Matyszkowiczowi.

Źródło: Telewizja Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *