Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych Stopklatki

Zarząd Stopklatka S.A. poinformował, że w dniu 15 lipca 2014 roku cztery osoby złożyły rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej spółki Stopklatka S.A. Nina Graboś, Dorota Franczyk, Tomasz Billik i Krzysztof Szymański, którzy nie podali przyczyn złożenia rezygnacji, przestali pełnić swoje funkcje ze skutkiem na dzień 15 lipca 2014 roku (godzina 10:00).

Ponadto, 15 lipca 2014 roku Stopklatka S.A otrzymała oświadczenia od Kino Polska TV S.A. o odwołaniu Piotra Reisch i Piotra Orłowskiego z Rady Nadzorczej spółki z dniem 15 lipca 2014 roku (godzina 10:00) w związku z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Rady Nadzorczej spółki Stopklatka S.A. do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w statucie spółki. 

Jednocześnie Kino Polska TV S.A. na mocy stosownego oświadczenia powołało Piotra Reisch, Piotra Orłowskiego i Marcina Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej spółki z dniem 15 lipca 2014 roku (godzina 10:30). 

Stopklatka S.A. w dniu 15 lipca 2014 roku otrzymała także oświadczenia od Agora S.A. w sprawie powołania Bartosza Hojki, Tomasza Jagiełło i Grzegorza Kossakowskiego do składu Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję z dniem 15 lipca 2014 roku (godzina 10:30). 

Dodatkowo, w dniu 15 lipca 2014 roku Stopklatka S.A. otrzymała oświadczenia od Agora S.A. oraz od Kino Polska TV S.A. o odwołaniu odpowiednio Agnieszki Sadowskiej i Bogusława Kisielewskiego z Zarządu spółki z dniem 15 lipca 2014 roku (godzina 14:00).

Jednocześnie Agora S.A. i Kino Polska TV S.A. na mocy stosownych oświadczeń powołali Agnieszkę Sadowską i Bogusława Kisielewskiego do Zarządu spółki na nową kadencję z dniem 15 lipca 2014 roku (godzina 14:01). W tym samym dniu funkcja Prezesa Zarządu spółki została w drodze uchwały Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. powierzona Bogusławowi Kisielewskiemu. 

Powyższe działania związane były z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Zarządu spółki do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w statucie spółki. 

Aktualny skład organów zarządczych i nadzorczych Stopklatka S.A. przedstawia się następująco: 

a) Zarząd Stopklatka S.A.:
 – Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 roku,
 – Agnieszka Sadowska – członek Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 roku;

b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.:
 – Piotr Reisch – Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 roku,
 – Bartosz Hojka – członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 roku, 
 – Tomasz Jagiełło – członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 roku,
 – Grzegorz Kossakowski – członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 roku,
 – Marcin Kowalski – członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 roku,
 – Piotr Orłowski – członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 roku.

Źródło: Stopklatka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *