ATM Grupa, wraz z podmiotami od niej zależnymi ,zawarła w okresie ostatnich 4 miesięcy z Telewizją POLSAT umowy, których sumaryczna wartość wyniosła 34,67 mln zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych oraz wynajmu sprzętu telewizyjnego.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 27 listopada 2012 roku na realizację kolejnej serii odcinków telenoweli “Pierwsza miłość”. Wartość tej umowy wynosi 14,321 mln zł.

Źródło: ATM Grupa