Cyfrowy Polsat kupuje Polskie Media i sprzedaje RS TV

Cyfrowy Polsat koncentruje się na głównych obszarach działalności grupy. W związku z tym Grupa Polsat podpisała warunkową umowę zbycia spółki RS TV na rzecz EmiTel Sp. z o.o. za kwotę 45,5 mln zł, a Telewizja Polsat podpisała warunkową umowę nabycia spółki Polskie Media S.A. będącej nadawcą kanałów TV4 (Czwórka) i TV6 (Szóstka). Transakcja o wartości 99 mln zł powinna zostać sfinalizowana już w lipcu 2013 roku.

Nabycie kanałów TV4 i TV6 wpisuje się w strategię Grupy Polsat, której celem jest umocnienie pozycji rynkowej Telewizji Polsat poprzez wzrost oglądalności. Kanały TV4 i TV6 mają koncesję na nadawanie w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, która obecnie jest najdynamicznej rozwijającym się segmentem dystrybucyjnym na rynku telewizyjnym – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych. Zarząd Cyfrowego Polsatu uważa, że wartość spółki Polskie Media w kwocie 99 mln zł jest atrakcyjna i korzystna dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu. Niezależna opinia firmy doradczej KPMG przygotowana dla zarządu Cyfrowego Polsatu potwierdza, że warunki cenowe planowanej transakcji są godziwe z punktu widzenia interesów Cyfrowego Polsatu. Według szacunków spółki mnożnik EV/EBITDA 2013F jest znacząco niższy od transakcji porównywalnych, w tym transakcji zakupu Telewizji Polsat, a transakcja sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji spółki Polskie Media przez TVN w 2011 r. implikowałaby wycenę na poziomie ok. 118 mln zł.

Zarząd Cyfrowego Polsatu spodziewa się osiągnięcia w wyniku przeprowadzonej transakcji licznych synergii, między innymi:
-programowych,
-technicznych,
-marketingowych,
-funkcjonowania działów wspierających.

Grupa Polsat wraz z nowo nabytymi kanałami TV4 i TV6 miała w 2012 r. 23,5-procentowy udział w oglądalności, a jej udział w rynku reklamy wyniósł 25,3 procent. Spółka Polskie Media odnotowuje rosnące przychody reklamowe w wyniku zwiększania zasięgu technicznego oraz uruchomienia nowego kanału TV6. Okresowo wyższe koszty prowadzonej działalności wynikają głównie z przejściowego efektu podwójnego nadawania analogowego i cyfrowego – podkreśla Dominik Libicki.

Zakończenie procesu akwizycyjnego planowane jest na lipiec br. Aby transakcja doszła do skutku, muszą zostać spełnione dwa warunki zawieszające – kupujący musi uzyskać zgodę UOKiK, a sprzedający muszą wykupić udziałowców mniejszościowych.

Sprzedaż RS TV, spółki świadczącej usługi transmisji sygnału w większości na rzecz Grupy Polsat, wynika z chęci skoncentrowania się na dwóch głównych segmentach działalności grupy – świadczeniu usług dla klientów indywidualnych oraz nadawaniu i produkcji telewizyjnej.

W związku z przejściem w ramach telewizji naziemnej z nadawania analogowego na cyfrowe, dalsza działalność spółki RS TV wiązałaby się z koniecznością ponoszenia dodatkowych inwestycji i nie dawałaby Grupie Polsat możliwości uzyskania w przyszłości dodatkowych synergii. Warunkami zawieszającymi dojście do skutku powyższej transakcji są: wyrażenie zgody przez banki będące stronami umowy kredytowej (SFA) Cyfrowego Polsatu, zwolnienie wszystkich zabezpieczeń (na akcjach i majątku spółki) związanych z umową kredytową i emisją obligacji oraz rejestracja przez sąd podziału RS TV.

Zgodnie z posiadaną przez Cyfrowy Polsat umową kredytową środki pozyskane ze zbycia udziałów w spółce RS TV w kwocie 45,5 mln zł zostaną w całości przeznaczone na częściową spłatę kredytu terminowego zaciągniętego na zakup Telewizji Polsat.

Przejęte w ramach transakcji aktywa uzupełnią sieć masztów i wież, w miejscach gdzie nasza infrastruktura nie była do tej pory wystarczająco rozwinięta. Nowe obiekty posłużą do emisji naziemnej telewizji cyfrowej, emisji radiowych oraz do świadczenia usług dla operatorów komórkowych, a także innych podmiotów wykorzystujących łączność radiową – mówi Przemysław Kurczewski, Prezes Spółki EmiTel. – To ważny krok w ramach realizacji przez EmiTela długofalowej strategii budowania niezależnego operatora infrastruktury wieżowej w Polsce – dodaje Prezes.

Źródło: Cyfrowy Polsat/EmiTel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *