Członkowie KRRiT nie staną przed Trybunałem Stanu

23 października br. Sejm zagłosował stosunkiem głosów 291 do 148 przeciwko wnioskowi o postawienie przed Trybunałem Stanu czterech członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: Jana Dworaka, Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego.

Wstępny wniosek złożony 5 czerwca 2012 roku przez posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczył pociągnięcia wskazanych członków KRRiT do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za naruszenie przepisów Konstytucji RP i ustaw, którego mieliby dopuścić się w związku z zajmowanymi stanowiskami i w zakresie swojego urzędowania w trakcie procesu koncesyjnego na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w sygnale multipleksu pierwszego. Wniosek nie obejmował piątego członka Krajowej Rady, Stefana Pastuszki, który wstrzymał się od głosu, gdy KRRiT podejmowała decyzję w sprawie przyznania koncesji.

Wniosek rozpatrywała sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zgromadzono wszystkie dokumenty niezbędne w sprawie, przesłuchano świadków, w tym członków oraz pracowników Biura KRRiT, przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis oraz spółki Stavka. Po piętnastomiesiecznym postępowaniu Komisja 11 września 2013 roku zarekomendowała Sejmowi umorzenie postępowania.

Podczas sejmowego głosowania przeciwko postawieniu członków KRRiT przed Trybunałem Stanu głosowały kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Twojego Ruchu, za postawieniem opowiedziały się Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.

Decyzja Sejmu, po wielu miesiącach toczących się postępowań przed różnymi organami, po raz kolejny pozwala nam powiedzieć z satysfakcją, że nasze decyzje zostały podjęte prawidłowo – podkreśla Jan Dworak, przewodniczący KRRiT.

Korzystny dla członków KRRiT wynik głosowania Sejmu potwierdza, że proces koncesyjny był prowadzony rzetelnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Wcześniej stwierdził to już Wojewódzki Sąd Administracyjny, który oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis oraz spółki Mediasat, potwierdzając prawidłowość zarówno zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającego jej wydanie postępowania administracyjnego. Postępowania prowadzone też przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie nie wykazały jakichkolwiek naruszeń ze strony KRRiT, które uzasadniałyby wszczęcie procedur zmierzających do postawienia zarzutów osobom wskazanym w zawiadomieniach złożonych do organów prokuratury przez Fundację Lux Veritatis.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *